Pracoviště

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

http://ktiml.mff.cuni.cz/

Zástupce vedoucího katedry

Petr Gregor

doc. Mgr. Petr Gregor, Ph.D.

Místnost S 305

Tajemník katedry

Jan Hric

RNDr. Jan Hric

Místnost S 302

Sekretářka katedry

Petra Novotná

Petra Novotná

Místnost S 308

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky se zaměřuje na výzkum v oblastech automatizovaného plánování, reprezentace znalostí, booleovských funkcí, robotiky, dolování dat, strojového učení, neuronových sítí, přírodou inspirovaných výpočtů, inteligentních sítí a paralelních a distribuovaných výpočtů. Výzkumné činnosti zahrnují jak teoretické aspekty těchto oblastí, tak jejich praktické aplikace.

Katedra je v úzkém výzkumném kontaktu s místními i mezinárodními partnery a odpovídá za vybrané kurzy pro studenty bakalářského i magisterského studia.

Akademičtí pracovníci

  • Profesoři
  • Docenti
  • Odborní asistenti
  • Lektoři

prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.

Profesor | KTIML
Roman Barták
Telefon 95155 4242
Místnost S 206
Umělá inteligence, plánování a rozvrhování, splňování omezujících podmínek

prof. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.

Profesor | KTIML
Ondřej Čepek
Telefon 95155 4246
Místnost S 302
Booleovské funkce, reprezentace a kompilace znalostí, kódování do KNF

doc. Mgr. Petr Gregor, Ph.D.

Docent | KTIML
Petr Gregor
Telefon 95155 4140
Místnost S 305
Teorie grafů, kombinatorické algoritmy, hyperkrychle

doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.

Docent | KTIML
Iveta Mrázová
Telefon 95155 4123
Místnost S 304
Neuronové sítě, dobývání znalostí

RNDr. Jakub Bulín, Ph.D.

Odborný asistent | KTIML
Jakub Bulín
Telefon 95155 4463
Místnost S 303

RNDr. Jiří Fink, Ph.D.

Odborný asistent | KTIML
Jiří Fink
Telefon 95155 4425
Místnost S 305
Kombinatorická optimalizace, umělá inteligence, plánování a rozvrhování

Mgr. Martin Pilát, Ph.D.

Odborný asistent | KTIML
Martin Pilát
Telefon 95155 4243
Místnost S 305
Evoluční algoritmy, strojové učení, vícekriteriální optimalizace, hluboké učení, zpětnovazební učení

RNDr. Jiří Švancara, Ph.D.

Odborný asistent | KTIML
Jiří Švancara
Telefon 95155 4313
Místnost S 206
Multiagentní plánování cest, umělá inteligence, SAT

RNDr. Jan Hric

Lektor | KTIML
Externí pracovník | Akademický senát
Jan Hric
Telefon 95155 4283
Místnost S 302
Logické programování, funkcionální programování, umělá inteligence

RNDr. Petr Kučera, Ph.D.

Lektor | KTIML
Petr Kučera
Telefon 95155 4138
Místnost S 304
SAT řešiče, kompilace znalostí, reprezentace omezujících podmínek pro SAT

Mgr. Vladan Majerech, Dr.

Lektor | KTIML
Vladan Majerech
Telefon 95155 4427
Místnost S 302
Datové struktury

RNDr. David Obdržálek, Ph.D.

Lektor | KTIML
David Obdržálek
Telefon 95155 2940
Místnosti S 124, N 237
Mobilní robotika, autonomní vozidla, Internet of Things

Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D.

Lektor | KTIML
Marta Vomlelová
Telefon 95155 4248
Místnost S 303
Pravděpodobnostní grafické modely, strojové učení

Vědečtí pracovníci

Torsten Mütze, Ph.D.

Vědecký pracovník | KTIML
Torsten Mütze
Místnost S 305

Externí pracovníci

RNDr. Petr Božovský, CSc.

Externí pracovník | KTIML
Místnost S 309
Neuronové sítě

doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.

Externí pracovník | KTIML
Telefon 95155 4244
Místnost S 303
Vyčíslitelnost, algoritmická náhodnost

doc. RNDr. Josef Mlček, CSc.

Externí pracovník | KTIML
Telefon 95155 4249
Místnost S 304

Martin Plátek, CSc.

Externí pracovník | KTIML
Telefon 95155 4142
Místnost S 206
Teorie automatů, matematická lingvistika, restartovací automaty

prof. RNDr. Milan Vlach, DrSc.

Externí pracovník | KTIML
Telefon 95155 4340
Místnost S 303

Ostatní pracovníci

Petra Novotná

Ostatní pracovník | KTIML
Externí pracovník | KDSS
Petra Novotná
Telefon 95155 4245
Místnost S 308