Lidé

Profesoři

prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.

Roman Barták
Profesor | KTIML
Telefon 95155 4242
Místnost S 206
Umělá inteligence, plánování a rozvrhování, splňování omezujících podmínek

prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.

Tomáš Bureš
Profesor | KDSS
Člen | Vědecká rada
Telefon 95155 4236
Místnost S 212
Dynamické softwarové architektury, samo-adaptující se systémy, chytré kyber-fyzikální systémy

prof. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D.

Ondřej Čepek
Profesor | KTIML
Telefon 95155 4246
Místnost S 302
Booleovské funkce, reprezentace a kompilace znalostí, kódování do KNF

prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Zdeněk Dvořák
Profesor | IÚUK
Člen | Vědecká rada
Telefon 95155 4390
Místnost S 220

prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

Jan Hajič
Profesor | ÚFAL
Člen | Vědecká rada
Telefon 95155 4257
Místnost S 420
Korpusy jazykových dat, slovníky, sémantika, strojový překlad, zpracování přirozeného jazyka

prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.

Eva Hajičová
Profesor | ÚFAL
Telefon 95155 4272
Místnost S 407
Korpusy jazykových dat, syntax, sémantika, informační struktura, analýza diskurzu

prof. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.

Milan Hladík
Profesor | KAM
Telefon 95155 4308
Místnost S 223
Optimalizace, lineární algebra, intervalové počítání

prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.

Michal Koucký
Profesor | IÚUK
Telefon 95155 4328
Místnost S 326
Teoretická informatika, výpočetní složitost, algoritmy a datové struktury

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

Jan Kratochvíl
Profesor | KAM
Člen | Vědecká rada
Telefon 95155 4234
Místnost S 226
Teoretická informatika

prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.

Martin Loebl
Profesor | KAM
Telefon 95155 4329
Místnost S 225
Diskrétní matematika, algoritmy a složitost, optimalizace

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.

Jaroslav Nešetřil
Profesor | IÚUK
Telefon 95155 4229
Místnost S 220
Teoretická informatika

prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.

Jarmila Panevová
Profesor | ÚFAL
Telefon 95155 4305
Místnost S 412
Morfologie, syntax, valence, tektogramatická reprezentace, koreference

prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.

Jaroslav Pokorný
Profesor | KSI
Telefon 95155 4265
Místnost S 306
Databázové systémy, dotazovací jazyky, organizace dat, NoSQL databáze, Big Data, grafové databáze

prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.

Jiří Sgall
Profesor | IÚUK
Telefon 95155 4293
Místnost S 307
Teorie algoritmů, online algoritmy, aproximační algoritmy, rozvrhování, výpočetní složitost

prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

Tomáš Skopal
Profesor | KSI
Telefon 95155 4227
Místnost S 209
Podobnostní vyhledávání, multimedia retrieval, databázové systémy, nestrukturovaná data

prof. Ing. Petr Tůma, Dr.

Petr Tůma
Profesor | KDSS
Telefon 95155 4267
Místnost S 205
Výkon software, metody měření, performance engineering

Emeritní profesoři

prof. Ing. František Plášil, DrSc.

František Plášil
Emeritní profesor | KDSS
Telefon 95155 4266
Místnost S 212
Softwarové architektury, samo-adaptující se systémy, formální metody

prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.

Aleš Pultr
Emeritní profesor | KAM
Telefon 95155 4231
Místnost S 224
Teoretická informatika

prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.

Karel Zimmermann
Emeritní profesor | KAM
Telefon 95155 4262
Místnost S 325
Operační výzkum, optimalizace

Hostující profesoři

Docenti

doc. RNDr. Martin Balko, Ph.D.

Martin Balko
Docent | KAM
Telefon 95155 4220
Místnost S 125
Teorie grafů, kombinatorika, Ramseyova teorie, kombinatorická geometrie

doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.

Ondřej Bojar
Docent | ÚFAL
Telefon 95155 4276
Místnost S 423
Strojový překlad, reprezentace významu, hluboké učení, strojové učení, multilingualita

doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Cyril Brom
Docent | KSVI
Člen | Akademický senát
Telefon 95155 4216
Místnost N 208
Multimediální vzdělávání, výuka prostřednictvím her a multimédií, didaktika informatiky, pedagogická psychologie, kognitivní neuropsychologie

doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.

Lubomír Bulej
Docent | KDSS
Telefon 95155 4189
Místnost S 205
Dynamická analýza programů, vyhodnocování a testování výkonnosti software

doc. RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.

Tomáš Dvořák
Docent | KSVI
Telefon 95155 4310
Místnosti S 405, N 211
Diskrétní matematika, algoritmy a datové struktury

doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.

Jiří Fiala
Docent | KAM
Člen | Akademický senát
Telefon 95155 4322
Místnost S 224
Grafové algoritmy, výpočetní složitost, třídy grafů

doc. Mgr. Petr Gregor, Ph.D.

Petr Gregor
Docent | KTIML
Telefon 95155 4140
Místnost S 305
Teorie grafů, kombinatorické algoritmy, hyperkrychle

doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.

Petr Hnětynka
Docent | KDSS
Člen | Akademický senát
Telefon 95155 4143
Místnost S 212
Dynamické softwarové architektury, samo-adaptující se systémy, chytré kyber-fyzikální systémy

doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.

David Hoksza
Bioinformatika, chemická informatika, vizualizace

doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.

Irena Holubová
Docent | KSI
Telefon 95155 4316
Místnost S 209
NoSQL databáze, mutli-model databáze, management změn

doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D.

Jan Hubička
Docent | KAM
Telefon 95155 4390
Místnost S 223
Teoretická informatika

doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.

Vít Jelínek
Docent | IÚUK
Telefon 95155 4326
Místnost S 323
Kombinatorika, diskrétní geometrie, teorie grafů

doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.

Martin Klazar
Docent | KAM
Telefon 95155 4238
Místnost S 224
Enumerativní (a extremální) kombinatorika, teorie čísel

doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.

Jan Kofroň
Docent | KDSS
Telefon 95155 4285
Místnost S 309
Verifikace software, model checking

doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D.

Petr Kolman
Docent | KAM
Telefon 95155 4155
Místnost S 225
Teorie algoritmů, aproximační algoritmy, teorie grafů, optimalizace

doc. RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.

Martin Kruliš
Docent | KDSS
Telefon 95155 4193
Místnost S 204
Paralelní programování a výkonnostní optimalizace, webové technologie, datová analýza a strojové učení, podobnostní vyhledávání

doc. Mgr. Jan Kynčl, Ph.D.

Jan Kynčl
Docent | KAM
Telefon 95155 4149
Místnost S 125
Diskrétní geometrie, kombinatorika, kreslení grafů

doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.

Markéta Lopatková
Docent | ÚFAL
Telefon 95155 4258
Místnost S 407
Počítačová lingvistika, syntakticky anotované korpusy, závislostní syntax, valence, lexikální sémantika

doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc.

Iveta Mrázová
Docent | KTIML
Telefon 95155 4123
Místnost S 304
Neuronové sítě, dobývání znalostí

doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.

Martin Nečaský
Sémantický web, propojená data, znalostní grafy, konceptuální modelování

doc. RNDr. Pavel Parízek, Ph.D.

Pavel Parízek
Docent | KDSS
Telefon 95155 4148
Místnost S 309
Verifikace software, analýza programů

doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.

Pavel Pecina
Docent | ÚFAL
Telefon 95155 4332
Místnost S 422
Počítačová lingvistika, zpracování přirozeného jazyka, strojový překlad, vyhledávání informací, multimodalita

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.

Robert Šámal
Docent | IÚUK
Telefon 95155 4326
Místnost S 323
Barevnost grafů, homomorfismy, nenulové toky, aplikace pravděpodobnosti v kombinatorice

doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.

Martin Tancer
Docent | KAM
Telefon 95155 4206
Místnost S 325
Teoretická informatika

doc. Hans Raj Tiwary, M.Sc., Ph.D.

Hans Raj Tiwary
Docent | KAM
Telefon 95155 4307
Místnost S 225
Teoretická informatika

doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr.

Pavel Valtr
Docent | KAM
Telefon 95155 4228
Místnost S 226
Teoretická informatika, kombinatorická geometrie

doc. Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.

Barbora Vidová Hladká
Docent | ÚFAL
Telefon 95155 4223
Místnost S 407
Počítačová lingvistika, syntakticky anotované korpusy, zpracování přirozeného jazyka

doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.

Zdeněk Žabokrtský
Docent | ÚFAL
Telefon 95155 4288
Místnost S 409
Syntakticky anotované korpusy, derivační morfologie, závislostní syntax, jazyková data, zpracování přirozeného jazyka

Odborní asistenti

RNDr. Jakub Bulín, Ph.D.

Jakub Bulín
Odborný asistent | KTIML
Telefon 95155 4463
Místnost S 303

Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D.

Ondřej Dušek
Odborný asistent | ÚFAL
Telefon 95155 2955
Místnost N 233
Dialogové systémy, generování přirozeného jazyka, chatboty, hluboké učení

RNDr. Jiří Fink, Ph.D.

Jiří Fink
Odborný asistent | KTIML
Telefon 95155 4425
Místnost S 305
Kombinatorická optimalizace, umělá inteligence, plánování a rozvrhování

Mgr. Pavel Hubáček, Ph.D.

Pavel Hubáček
Odborný asistent | IÚUK
Telefon 95155 4458
Místnost S 326
Kryptografie, výpočetní složitost, teoretická informatika

RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.

Jakub Klímek
Odborný asistent | KSI
Místnost S 209
Sémantický web, propojená data, webové služby, re-decentralizace webu

Mgr. Tereza Klimošová, Ph.D.

Tereza Klimošová
Odborný asistent | KAM
Telefon 95155 4220
Místnost S 125
Teorie grafů, kombinatorika

Mgr. Martin Koutecký, Ph.D.

Martin Koutecký
Odborný asistent | IÚUK
Telefon 95155 4460
Místnost S 326
Teoretická informatika

RNDr. David Mareček, Ph.D.

David Mareček
Odborný asistent | ÚFAL
Telefon 95155 2956
Místnost N 235
Syntaktická analýza a parsery, strojový překlad, multilingualita, hluboké neuronové sítě, reprezentace významu

Irena Penev, Ph.D.

Irena Penev
Odborný asistent | IÚUK
Člen | Akademický senát
Telefon 95155 4459
Místnost S 323
Teorie grafů, grafové algoritmy

Mgr. Ladislav Peška, Ph.D.

Ladislav Peška
Doporučovací systémy, uživatelské preference, information retrieval, aplikované strojové učení

Mgr. Martin Pilát, Ph.D.

Martin Pilát
Odborný asistent | KTIML
Telefon 95155 4243
Místnost S 305
Evoluční algoritmy, strojové učení, vícekriteriální optimalizace, hluboké učení, zpětnovazební učení

RNDr. Milan Straka, Ph.D.

Milan Straka
Odborný asistent | ÚFAL
Telefon 95155 4361
Místnost S 420
Hluboké učení, zpracování přirozeného jazyka, morfologická analýza a tagging, syntaktická analýza a parsing, univerzální závislosti

RNDr. Martin Svoboda, Ph.D.

Martin Svoboda
NoSQL databáze, dotazovací jazyky, maximalizace šíření vlivu, regulární stromové gramatiky, propojená data

Mgr. Petr Škoda, Ph.D.

Petr Škoda
Propojená data, chemická informatika

RNDr. Jiří Švancara, Ph.D.

Jiří Švancara
Odborný asistent | KTIML
Telefon 95155 4313
Místnost S 206
Multiagentní plánování cest, umělá inteligence, SAT

Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.

Pavel Veselý
Odborný asistent | IÚUK
Telefon 95155 4458
Místnost S 326

Lektoři

RNDr. David Bednárek, Ph.D.

David Bednárek
Lektor | KSI
Telefon 95155 4191
Místnost S 203
Překladače, programování zaměřené na výkon, programování a metaprogramování v C++

Mgr. Lenka Forstová

Lenka Forstová
Lektor | KSVI
Externí pracovník | SISAL
Telefon 95155 4110
Místnost S 400
Správce Recodexu a Selectu

Mgr. Jakub Gemrot, Ph.D.

Jakub Gemrot
Lektor | KSVI
Telefon 95155 4445
Místnost S 312
Vývoj her, herní umělá inteligence, výpočetní kreativita, herní design

RNDr. Jiří Hana, Ph.D.

Jiří Hana
Lektor | ÚFAL
Telefon 95155 4364
Místnost S 424
Zpracování přirozeného jazyka, generování přirozeného jazyka, morfologie, univerzální závislosti

RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.

Tomáš Holan
Lektor | KSVI
Telefon 95155 4241
Místnosti S 404, N 211
Programování, podpora výuky pomocí programů, umělá inteligence společenských her

RNDr. Martin Holub, Ph.D.

Martin Holub
Lektor | ÚFAL
Telefon 95155 4365
Místnost S 424
Zpracování přirozeného jazyka, lexikální sémantika, víceslovné výrazy, slovníky, korpusy jazykových dat, multilingualita

RNDr. Jan Hric

Jan Hric
Lektor | KTIML
Externí pracovník | Akademický senát
Telefon 95155 4283
Místnost S 302
Logické programování, funkcionální programování, umělá inteligence

Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.

Pavel Ježek
Lektor | KDSS
Telefon 95155 4235
Místnost S 204
Výuka programování, C#, .NET

RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.

Michal Kopecký
Lektor | KSI
Telefon 95155 4269
Místnost S 202
Relační databáze, doporučování, sémantizace

RNDr. Petr Kučera, Ph.D.

Petr Kučera
Lektor | KTIML
Telefon 95155 4138
Místnost S 304
SAT řešiče, kompilace znalostí, reprezentace omezujících podmínek pro SAT

Mgr. Vladan Majerech, Dr.

Vladan Majerech
Lektor | KTIML
Telefon 95155 4427
Místnost S 302
Datové struktury

Mgr. Martin Mareš, Ph.D.

Martin Mareš
Lektor | KAM
Telefon 95155 4221
Místnost S 322
Algoritmy a datové struktury

RNDr. František Mráz, CSc.

František Mráz
Lektor | KSVI
Telefon 95155 4219
Místnost S 405
Teorie automatů, formální jazyky, strojové učení, bioinformatika

RNDr. David Obdržálek, Ph.D.

David Obdržálek
Lektor | KTIML
Telefon 95155 2940
Místnosti S 124, N 237
Mobilní robotika, autonomní vozidla, Internet of Things

RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.

Ondřej Pangrác
Lektor | IÚUK
Člen | Akademický senát
Telefon 95155 4149
Místnost S 125
Teorie grafů, grafové algoritmy, teorie matroidů

RNDr. Josef Pelikán

Josef Pelikán
Lektor | KSVI
Telefon 95155 4240
Místnost S 406
Počítačová grafika, rozšířená realita, virtuální realita, programování GPU

RNDr. Martin Pergel, Ph.D.

Martin Pergel
Lektor | KSVI
Telefon 95155 4194
Místnost S 404
Teorie složitosti, grafy s geometrickými reprezentacemi, algoritmy a programování

Mgr. Nino Peterek, Ph.D.

Nino Peterek
Lektor | ÚFAL
Telefon 95155 4254
Místnost S 423
Počítačová lingvistika, zpracování řeči, korpusy jazykových dat, multilingualita, multimodalita

Mgr. Jiří Šejnoha

Jiří Šejnoha
Lektor | KSVI
Místnosti S 320, N 211
Teoretická informatika

Mgr. Marta Vomlelová, Ph.D.

Marta Vomlelová
Lektor | KTIML
Telefon 95155 4248
Místnost S 303
Pravděpodobnostní grafické modely, strojové učení

RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.

Jakub Yaghob
Lektor | KSI
Telefon 95155 4274
Místnost S 203
Paralelní/distribuované/výkonové výpočty, překladače, zpracování velkých dat, programování v C++

RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.

Filip Zavoral
Lektor | KSI
Telefon 95155 4192
Místnost S 203
Vývoj software, C++, distribuované systémy, zpracování dat

Vědečtí pracovníci

Guillaume Aubian, Ph.D.

Guillaume Aubian
Vědecký pracovník | IÚUK
Místnost S 324

Mgr. Petra Barančíková

Petra Barančíková
Vědecký pracovník | ÚFAL
Místnost S 423
Strojové učení, zpracování přirozeného jazyka

Mgr. Silvie Cinková, Ph.D.

Silvie Cinková
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4224
Místnost S 423
Zpracování textu, jazyková data, vyhledávání v jazykových databázích

Mgr. Eva Fučíková

Eva Fučíková
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4131
Místnost S 423
Syntakticky anotované korpusy, slovníky, valence

Mgr. Elif Garajová, Ph.D.

Elif Garajová
Vědecký pracovník | KAM
Místnost S 508
Optimalizace, operační výzkum, intervalové počítání

prof. John Gimbel, Ph.D.

John Gimbel
Vědecký pracovník | IÚUK
Místnost S 324

Andrew Goodall, D.Phil.

Andrew Goodall
Vědecký pracovník | IÚUK
Telefon 95155 2662
Místnost S 125
Algebraické teorie grafů, kombinatorika, topologické teorie grafů

Mgr. Jana Hamrlová, Ph.D.

Jana Hamrlová
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4252
Místnost S 409

Mgr. Tereza Hannemann, Ph.D.

Tereza Hannemann
Vědecký pracovník | KSVI
Místnost S 312

doc. Ing. et Ing. David Hartman, Ph.D. et Ph.D.

David Hartman
Vědecký pracovník | IÚUK
Místnost S 324
Algebraická teorie grafů, kombinatorika, komplexní sítě, optimalizace, intervalová aritmetika

Mgr. Jindřich Helcl, Ph.D.

Jindřich Helcl
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 2955
Místnost N 233
Strojový překlad, hluboké učení, zpracování přirozeného jazyka

RNDr. Jaroslava Hlaváčová, Ph.D.

Jaroslava Hlaváčová
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4360
Místnost S 422
Morfologie, jazykové korpusy, morfologická analýza a tagování, korpusy jazykových dat

Mgr. Vojtěch Horký, Ph.D.

Vojtěch Horký
Vědecký pracovník | KDSS
Telefon 95155 4457
Místnost S 205
Výkon softwaru, automatizované měření výkonu, dokumentace výkonu software

Joel Jakubovic, Ph.D.

Joel Jakubovic
Vědecký pracovník | KDSS

Maarten Janssen, Ph.D.

Maarten Janssen
Vědecký pracovník | ÚFAL
Místnost S 424

Ida Kantor, M.Sc., Ph.D.

Ida Kantor
Vědecký pracovník | IÚUK
Místnosti S 326, S 125
Kombinatorika, teorie grafů, konečné struktury

Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.

Václava Kettnerová
Závislostní syntax, valence, slovníky, lexikální sémantika, víceslovné výrazy

Mgr. Věra Kloudová, Ph.D.

Věra Kloudová
Vědecký pracovník | ÚFAL
Místnost S 423

Mgr. David Klusáček, Ph.D.

David Klusáček
Zpracování signálu, zpracování řeči, hluboké učení, strojové učení

PhDr. Jiří Kocián, Ph.D.

Jiří Kocián
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4391
Místnost S 156
jazyková data, zpracování řeči, sémantika, analýza diskurzu, multimodalita

Mgr. Veronika Kolářová, Ph.D.

Veronika Kolářová
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4279
Místnost S 422
Závislostní syntax, syntakticky anotované korpusy, valence, slovníky, lexikální sémantika

Mgr. Lukáš Kolek, Ph.D.

Lukáš Kolek
Vědecký pracovník | KSVI
Místnost S 312

Mgr. Radoslav Krivák, Ph.D.

Radoslav Krivák
Vědecký pracovník | KSI

Mgr. Jindřich Libovický, Ph.D.

Jindřich Libovický
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 2954
Místnost N 233
Strojový překlad, hluboké učení, multimodalita

Nicolaos Matsakis, Ph.D.

Nicolaos Matsakis
Vědecký pracovník | IÚUK
Místnost S 324

Mgr. et Mgr. Marie Mikulová, Ph.D.

Marie Mikulová
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4361
Místnost S 420
Počítačová lingvistika, syntakticky anotované korpusy, morfologie, syntax, tektogramatická reprezentace

RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D.

Jiří Mírovský
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4367
Místnost S 422
Analýza diskurzu, vyhledávání v jazykových databázích, slovníky, syntakticky anotované korpusy

Mgr. Tomáš Musil

Tomáš Musil
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 2957
Místnost N 235
Zpracování přirozeného jazyka, hluboké neuronové sítě, strojové učení, strojový překlad, reprezentace významu

Mgr. Anna Nedoluzhko, Ph.D.

Anna Nedoluzhko
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4369
Místnost S 424
Korpusy jazykových dat, lexikální sémantika, koreference, sémantika, analýza diskurzu

Mgr. Michal Novák, Ph.D.

Michal Novák
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 2954
Místnost N 233
Počítačová lingvistika, zpracování přirozeného jazyka, strojové učení, zpracování textu, strojový překlad, koreference, multilingualita

RNDr. Pavel Paták, Ph.D.

Pavel Paták
Vědecký pracovník | KAM
Místnost S 322
Kombinatorická topologie a geometrie

Mgr. Ondřej Plátek

Ondřej Plátek
Vědecký pracovník | ÚFAL
Místnost N 230

prof. Patrice Pognan

Patrice Pognan
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4305
Místnost S 412
Automatické zpracování jazyků, historická fonologie češtiny, morfologie, syntax, západoslovanské jazyky, berberština

Mgr. Lucie Poláková, Ph.D.

Lucie Poláková
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4254
Místnost S 423
Analýza diskurzu, koreference, zpracování textu, korpusy jazykových dat, slovníky

Mgr. Martin Popel, Ph.D.

Martin Popel
Vědecký pracovník | ÚFAL
Místnost S 409
Strojový překlad, hluboké učení, univerzální závislosti, vyhledávání v jazykových databázích, zpracování přirozeného jazyka

Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D.

Rudolf Rosa
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 2957
Místnost N 235
Multilingualita, zpracování textu, morfologická analýza a tagování, syntaktická analýza a parsery, hluboké neuronové sítě

PhDr. Kateřina Rysová, Ph.D.

Kateřina Rysová
Počítačová lingvistika, korpusy jazykových dat, analýza diskurzu, informační struktura, závislostní syntax

PhDr. Magdaléna Rysová, Ph.D.

Magdaléna Rysová
Počítačová lingvistika, korpusy jazykových dat, analýza diskurzu, slovníky, koreference

Felix Schröder, M.Sc.

Felix Schröder
Vědecký pracovník | KAM
Telefon 95155 4375
Místnost S 324

RNDr. Jana Straková, Ph.D.

Jana Straková
Vědecký pracovník | ÚFAL
Místnost S 420
Zpracování přirozeného jazyka, hluboké učení, zpracování textu, morfologická analýza a tagování, syntaktická analýza a parsery, vyhledávání informací

Mgr. Pavel Straňák, Ph.D.

Pavel Straňák
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4247
Místnost S 424

Mgr. Pavlína Synková, Ph.D.

Pavlína Synková
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4254
Místnost S 423
Analýza diskurzu, morfologie, syntax, slovníky, korpusy jazykových dat

Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.

Magda Ševčíková
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4223
Místnost S 409
Počítačová lingvistika, derivační morfologie, slovotvorba, závislostní syntax, syntakticky anotované korpusy

Mgr. Jan Štěpánek, Ph.D.

Jan Štěpánek
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4369
Místnost S 424

Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D.

Barbora Štěpánková
Morfologie, syntax, lexikální sémantika, informační struktura

PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.

Zdeňka Urešová
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4361
Místnost S 420
Syntakticky anotované korpusy, slovníky, lexikální sémantika, valence, tektogramatická reprezentace

Mgr. Dušan Variš, Ph.D.

Dušan Variš
Vědecký pracovník | ÚFAL
Místnost S 423
Zpracování přirozeného jazyka, hluboké učení, strojový překlad

Mgr. Jindřich Vodrážka

Jindřich Vodrážka
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4185
Místnost S 426
Automatické plánování, modelování znalostí, robotika

RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.

Daniel Zeman
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4225
Místnost S 409
Počítačová lingvistika, jazykové technologie, morfologická analýza a značkování, syntaktická analýza a parsing, morfologie, závislostní syntax, valence, univerzální závislosti, vícejazyčnost

PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.

Šárka Zikánová
Vědecký pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4224
Místnost S 423
Syntakticky anotované korpusy, syntax, analýza diskurzu, informační struktura

Ostatní pracovníci

Bc. Zuzana Biskupová

Zuzana Biskupová
Ostatní pracovník | ÚFAL
Místnost S 408

Mgr. Jiří Calda

Jiří Calda
Ostatní pracovník | SISAL
Telefon 95155 4299
Správce sítě

PhDr. Mgr. Iva Doušová

Iva Doušová
Ostatní pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4278

Ing. Lenka Fišerová

Lenka Fišerová
Ostatní pracovník | ÚFAL
Místnost S 412

Ing. Veronika Fišerová

Veronika Fišerová
Ostatní pracovník | KSVI
Externí pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 2922
Místnost N 214

RNDr. Libor Forst

Libor Forst
Ostatní pracovník | SISAL
Telefon 95155 4208
Místnost S 403

Mgr. Milan Fučík

Milan Fučík
Ostatní pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4325
Místnost S 426

Ing. et Ing. Stanislava Gráf, LL.M.

Stanislava Gráf
Ostatní pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4366
Místnost S 412

Mgr. Radmila Hacklová

Radmila Hacklová
Ostatní pracovník | SISAL
Externí pracovník | KSVI
Telefon 95155 4209
Místnost S 402

Pravoslava Havelková, DiS.

Pravoslava Havelková
Ostatní pracovník | KAM
Telefon 95155 4455
Místnosti M 154, S 155

Kateřina Hegrová

Kateřina Hegrová
Ostatní pracovník | KSVI
Telefon 95155 4264
Místnost S 402

Ing. Ivan Heráň

Ivan Heráň
Ostatní pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4186
Místnost N 230

Ing. Martin Himmel

Martin Himmel
Ostatní pracovník | SISAL
Telefon 95155 4212
Místnost S 400
Technická podpora

Petr Kos

Petr Kos
Ostatní pracovník | SISAL
Telefon 95155 2920

Hana Kubištová

Hana Kubištová
Ostatní pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4396
Místnost S 408

Dan Lukeš

Dan Lukeš
Ostatní pracovník | SISAL
Telefon 95155 4299
Správce centrálních služeb sítě

Ing. Jan Melich

Jan Melich
Ostatní pracovník | SISAL
Telefon 95155 4110
Místnost S 400

Petra Milštainová

Petra Milštainová
Ostatní pracovník | IÚUK
Telefon 95155 4324
Místnost S 222

Eva Mládková

Eva Mládková
Ostatní pracovník | KSI
Telefon 95155 4250
Místnost S 308

Petra Novotná

Petra Novotná
Ostatní pracovník | KTIML
Externí pracovník | KDSS
Telefon 95155 4245
Místnost S 308

RNDr. Helena Nyklová

Helena Nyklová
Ostatní pracovník | KAM
Externí pracovník | Katedra fyziky atmosféry
Telefon 95155 4290
Místnost S 226
Teoretická informatika

Petra Příhodová

Petra Příhodová
Ostatní pracovník | KAM
Externí pracovník | IÚUK
Telefon 95155 4230
Místnost S 222

Mgr. Pavel Semerád

Pavel Semerád
Ostatní pracovník | SISAL
Telefon 95155 4300
Místnost S 400
Správce serveru labu, správce AV techniky

Mgr. Eva Šauerová, M.Sc.

Eva Šauerová
Ostatní pracovník | IÚUK
Telefon 95155 4199
Místnost S 155

Mgr. Josef Šimůnek

Josef Šimůnek
Ostatní pracovník | SISAL
Telefon 95155 4184
Místnost S 400
Správce laboratoře, správce Windows stanic

Mgr. Pavel Taufer

Pavel Taufer
Hluboké učení, neuronové sítě, strojové učení

Ing. Markéta Tomková

Markéta Tomková
Ostatní pracovník | KSVI
Telefon 95155 4199
Místnost S 124

Mgr. Tereza Vojtěchová

Tereza Vojtěchová
Ostatní pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4289
Místnost S 425

Externí pracovníci

RNDr. Ing. Vojtěch Aschenbrenner

Vojtěch Aschenbrenner
Externí pracovník | KDSS
Místnost S 205
Operační systémy, počítačové sítě, překladače, výkonnost softwaru

RNDr. Štěpán Balcar

Štěpán Balcar
Externí pracovník | Katedra chemické fyziky a optiky
Doktorand | KSI
Doporučovací systémy, evoluční algoritmy

RNDr. Jan Blažek, Ph.D.

Jan Blažek
Externí pracovník | KSVI

RNDr. Petr Božovský, CSc.

Petr Božovský
Neuronové sítě

Bc. David Čepelík

David Čepelík
Externí pracovník | KDSS

Jan Černohorský

Jan Černohorský
Externí pracovník | KAM
Telefon 95155 4146
Místnost S 322

RNDr. Jakub Daniel

Jakub Daniel
Externí pracovník | KDSS
Telefon 95155 4121
Verifikace software, analýza programů

Bc. Tomáš Domes

Tomáš Domes
Externí pracovník | KAM

Bc. Vladan Glončák

Vladan Glončák
Externí pracovník | SISAL

Bc. Jan Hadrava

Jan Hadrava
Externí pracovník | IÚUK
Telefon 95155 4146
Místnost S 322
Teoretická informatika

Bc. Martin Hykl

Martin Hykl
Externí pracovník | SISAL

Vojtěch Káně

Vojtěch Káně
Externí pracovník | KAM
Telefon 95155 4146
Místnost S 322

RNDr. Naděžda Krylová, CSc.

Naděžda Krylová
Externí pracovník | KAM
Telefon 95155 4262
Teoretická informatika

MgA. Ivo Kristián Kubák, DrSc.

Ivo Kristián Kubák
Externí pracovník | KSVI

doc. RNDr. Antonín Kučera, CSc.

Antonín Kučera
Externí pracovník | KTIML
Telefon 95155 4244
Místnost S 303
Vyčíslitelnost, algoritmická náhodnost

prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.

Luděk Kučera
Externí pracovník | KAM
Místnost S 325
Teoretická informatika

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D.

Jiří Lukavský
Externí pracovník | KSVI

Mgr. František Mejzlík

František Mejzlík
Externí pracovník | KSI

doc. RNDr. Josef Mlček, CSc.

Josef Mlček
Externí pracovník | KTIML
Telefon 95155 4249
Místnost S 304

Mgr. Jan Musílek

Jan Musílek
Externí pracovník | SISAL
Teoretická informatika

Bc. Radek Olšák

Radek Olšák
Externí pracovník | KAM

prof. RNDr. Petr Pančoška, CSc.

Petr Pančoška
Externí pracovník | IÚUK
Telefon 95155 1268
Místnost S 324
Teoretická informatika

Mgr. Václav Pech

Václav Pech
Externí pracovník | KDSS

Mgr. Jan Pechanec

Jan Pechanec
Externí pracovník | SISAL

Martin Plátek, CSc.

Martin Plátek
Externí pracovník | KTIML
Telefon 95155 4142
Místnost S 206
Teorie automatů, matematická lingvistika, restartovací automaty

Mgr. Lenka Ptáčková, Ph.D.

Lenka Ptáčková
Externí pracovník | KAM
Telefon 95155 4375
Místnost S 324

prof. Vojtěch Rödl

Vojtěch Rödl
Externí pracovník | IÚUK
Místnost S 220

Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.

Alexandr Rosen
Externí pracovník | ÚFAL

Mgr. Michael Skotnica

Michael Skotnica
Externí pracovník | KAM
Telefon 95155 4294
Místnost S 320
Kombinatorická teorie grup, algebraická topologie, výpočetní složitost

Ing. František Šebek

František Šebek
Externí pracovník | SISAL

Pavel Šimerda

Pavel Šimerda
Externí pracovník | KDSS

Mgr. Vojtěch Tázlar

Vojtěch Tázlar
Externí pracovník | KSVI
Místnost S 406

Juraj Tkáč

Juraj Tkáč
Externí pracovník | KAM

prof. RNDr. Milan Vlach, DrSc.

Milan Vlach
Externí pracovník | KTIML
Telefon 95155 4340
Místnost S 303

Doktorandi

Mariia Anisimova

Mariia Anisimova
Doktorand | ÚFAL
Místnost S 424

Mgr. Michal Auersperger

Michal Auersperger
Hluboké učení, zpracování přirozeného jazyka

Luca Baroni, M.Sc.

Luca Baroni
Doktorand | KSVI
Místnost S 312

Mgr. Jáchym Bártík

Jáchym Bártík
Doktorand | KSI
Telefon 735 716 786

Mgr. Martin Blicha, Ph.D.

Martin Blicha
Verifikace software, model checking, SAT, SMT

Rémy Cagnol, M.Sc.

Rémy Cagnol
Doktorand | KSVI
Místnost S 312

Adam Dingle, M.Sc.

Adam Dingle
Doktorand | KSVI
Telefon 95155 4139
Místnosti S 405, N 211

Mgr. Vlastimil Dort

Vlastimil Dort
Doktorand | KDSS
Telefon 95155 4235
Statická analýza programů, typové systémy

Mgr. Ing. Kira Droganova

Kira Droganova
Počítačová lingvistika, syntakticky anotované korpusy, jazyková data, syntaktická analýza a parsery, univerzální závislosti

Mgr. Lukáš Folwarczný

Lukáš Folwarczný
Doktorand | IÚUK
Telefon 222 090 767

Mgr. Federica Gamba

Federica Gamba
Doktorand | ÚFAL
Místnost S 409

Mgr. Matúš Goliaš

Matúš Goliaš
Doktorand | KSVI
Místnost S 406

Mgr. Tomáš Hubík

Tomáš Hubík
Systémová dynamika, business modelování

Mgr. Ing. Robert Husák

Robert Husák
Analýza a verifikace programů, kompilace dynamických jazyků

Mgr. Miloš Chaloupka

Miloš Chaloupka
Doktorand | KSI
Telefon 95155 4260
Místnost S 208
Propojená data, překlad dotazů SPARQL na SQL, virtuální RDF databáze

Mgr. Petr Chmel

Petr Chmel
Doktorand | IÚUK
Místnost S 320

Mgr. Nikola Jedličková

Nikola Jedličková
Teoretická informatika

Mgr. Jan Jelínek

Jan Jelínek
Doktorand | KSI
Telefon 95155 4260
Místnost S 208

Ing. Josef Jon

Josef Jon
Doktorand | ÚFAL
Místnost S 425

Ing. Zdeněk Kasner

Zdeněk Kasner
Doktorand | ÚFAL
Telefon 95155 2953
Místnost N 231

Mgr. Filip Kliber

Filip Kliber
Doktorand | KDSS
Telefon 95155 4121
Místnost S 309
Programování, analýza programů, překladače

Ing. Monika Kolářová

Monika Kolářová
Doktorand | KSVI
Telefon 95155 4452
Místnost S 406

RNDr. Filip Krijt

Filip Krijt
Dynamické softwarové architektury, samo-adaptující se systémy, chytré kyber-fyzikální systémy

Mgr. Ivana Kvapilíková, Ph.D.

Ivana Kvapilíková
Doktorand | ÚFAL
Telefon 95155 2953
Místnost N 231
Strojový překlad, hluboké učení

Mgr. Matej Lieskovský

Matej Lieskovský
Teoretická informatika

Ing. Tomasz Limisiewicz

Tomasz Limisiewicz
Doktorand | ÚFAL
Telefon 95155 2956
Místnost N 235

Mgr. Dominik Macháček

Dominik Macháček
Strojový překlad, hluboké učení

Mgr. Martin Mirbauer

Martin Mirbauer
Doktorand | KSVI
Telefon 95155 4442
Místnost S 126
Počítačová grafika, hluboké učení

Mgr. Matej Moravčík

Matej Moravčík
Doktorand | KAM
Místnost S 320

Mgr. Josef Moudřík

Josef Moudřík
Neuronové sítě, Monte-Carlo stromové prohledávání

Sourabrata Mukherjee

Sourabrata Mukherjee
Doktorand | ÚFAL
Telefon 95155 2952
Místnost N 231

Dipl.-Ing. Thomas Klaus Nindel, Ph.D.

Thomas Klaus Nindel
Doktorand | KSVI
Telefon 95155 4443
Místnost S 126

Mgr. Peter Polák

Peter Polák
Doktorand | ÚFAL
Místnost S 508

Ing. Tibor Rózsa

Tibor Rózsa
Doktorand | KSVI
Místnost S 312

Mgr. Jan Soukup

Jan Soukup
Doktorand | KAM
Místnost S 320

Mgr. Emil Svoboda

Emil Svoboda
Doktorand | ÚFAL
Místnost S 409

Mgr. Jana Syrovátková

Jana Syrovátková
Doktorand | IÚUK
Telefon 95155 4435

RNDr. Dominik Škoda

Dominik Škoda
Dynamické softwarové architektury, samo-adaptující se systémy, chytré kyber-fyzikální systémy

Mgr. Tung Anh Vu

Tung Anh Vu
Doktorand | IÚUK
Telefon 95155 4373
Místnost S 322

Mgr. Anna Yaghobová

Anna Yaghobová
Doktorand | KSVI
Člen | Akademický senát
Telefon 95155 2949
Místnost N 208

Hadi Zamani, M.Sc.

Hadi Zamani
Doktorand | IÚUK
Místnost S 508

Jialu Zhu

Jialu Zhu
Doktorand | IÚUK
Místnost S 320