Pedagogická praxe posluchačů učitelství informatiky

Pedagogické vedení výuky informatiky zajišťuje KSVI (garant praxe z informatiky Lenka Forstová). Cíle a podmínky splnění předmětu budou upřesněny na semináři před zahájením vlastní praxe. 

Pedagogická praxe je vykonávána typicky z obou aprobačních předmětů na téže škole. Jelikož umístění studentů na praxe z informatiky je náročné, tak se výběr školy pro praxi řídí výběrem informatiky. Školu si můžete vybrat sami a její výběr poté konzultovat s garantem informatické praxe nebo si nechat školu určit. Na praxi z druhého předmětu byste se měli hlásit již s informací o vybrané škole. Výběr školy konzultujete s garantem informatické praxe v dostatečném předstihu. Doporučeno alespoň dva týdny před termínem KDM, osobně nebo emailem. Případně je vhodné si domluvit online konzultaci.

Formální stránku (termíny, dohodu se školou, DPP s provázejícím učitelem, ...) všech učitelských aprobací koordinuje KDM a na svých stránkách vyhlašuje příslušné termíny a pokyny, které je potřeba dodržovat i v případě praxe z informatiky.
https://www.mff.cuni.cz/cs/math/kdm/pro-studenty/pedagogicke-praxe 

Studenti, kteří již učí, mohou absolvovat praxi v upraveném režimu, který je třeba dohodnout individuálně předem.

Přehled

Praxe z informatiky prakticky:

Před podáním přihlášky

Před zahájením praxe

Během praxe

Po ukončení praxe

Další povinnosti vyplývají z organizačního zajištění, je potřeba sledovat stránky KDM