Pedagogická praxe posluchačů učitelství informatiky

Organizaci praxí všech učitelských aprobací koordinuje KDM a na svých stránkách vyhlašuje příslušné pokyny, které je potřeba dodržovat i v případě praxe z informatiky.
https://www.mff.cuni.cz/cs/math/kdm/pro-studenty/pedagogicke-praxe 


Pedagogické vedení výuky informatiky zajišťuje KSVI (garant předmětu Lenka Forstová) KSVI určuje výběr školy pro praxi z informatiky a i druhého aprobačního předmětu. Výběr poté konzultuje s KDM. Posluchač může ovlivnit výběr školy, na které bude vykonávat praxi, pokud svoje preference dostatečně předem (před podáním přihlášky) projedná s garantem informatické praxe. Cíle a podmínky splnění předmětu budou upřesněny na semináři před zahájením vlastní praxe. 

Přehled

Praxe z informatiky prakticky:

Před podáním přihlášky

Před zahájením praxe

Během praxe

Po ukončení praxe

Příslušné formuláře jsou shodné pro pedagogické praxe všech aprobací a najdete je na stránkách KDM

Další povinnosti vyplývají z organizačního zajištění, je potřeba sledovat stránky KDM