Výročí sekce

Slavíme třicátiny

Ve středu 10. května 2023 uplynulo 30 let, kdy byla příkazem děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy zřízena informatická sekce spolu s fyzikální a matematickou. Několikanásobnými oslavami tohoto výročí chceme připomenout historii informatické sekce, významné milníky a úspěchy, kterých během své existence dosáhla, a zamyslíme se i nad její misí do budoucnosti.

Itinerář oslav budeme průběžně odkrývat.

Plánované akce

4.10.2023 14:00
MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2
Prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.Katedry teoretické informatiky a matematické logiky pronese přednášku v rámci cyklu Jarníkovské přednášky

5.10.2023 15:00
Refektář MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1
Slavnostní shromáždění k 30. výročí založení informatické sekce MFF UK