O sekci

Aktuality

12. 12. 2020  Týmové projekty informatických magisterských programů - nabídka projektů

7. 10. 2020  Týmové projekty informatických magisterských programů - pravidla a formuláře

25. 9. 2020  Distanční výuka - sdělení proděkana pro informatiku studentům

24. 9. 2020  Distanční výuka - dopis proděkana pro informatiku vyučujícím

Pracoviště

KSVI

Katedra softwaru a výuky informatiky

KAM

Katedra aplikované matematiky

KDSS

Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů

KSI

Katedra softwarového inženýrství

KTIML

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

SISAL

Středisko informatické sítě a laboratoří

ÚFAL

Ústav formální a aplikované lingvistiky

IÚUK

Informatický ústav Univerzity Karlovy