O sekci

Aktuality

Kniha 60 let zkušeností, 30 let mládí

Rozhovory se členy informatické sekce

Slavíme třicátiny

Harmonogram akademického roku 2023/2024

Harmonogram akademického roku 2024/2025

Pracoviště

KSVI

Katedra softwaru a výuky informatiky

KAM

Katedra aplikované matematiky

KDSS

Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů

KSI

Katedra softwarového inženýrství

KTIML

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

SISAL

Středisko informatické sítě a laboratoří

ÚFAL

Ústav formální a aplikované lingvistiky

IÚUK

Informatický ústav Univerzity Karlovy