Nejlepší softwarová diplomka

Informatická sekce MFF UK pořádá každoročně soutěž o nejlepší softwarově orientovanou diplomovou práci.

Vítěze vybírá porota jmenovaná proděkanem pro Informatiku. Porota posoudí výjimečné softwarově orientované diplomových práce obhájených v daném kalendářním roce se známkou Výborně. Podkladem pro výběr vítězů jsou posudky oponentů a vedoucích, záznamy z obhajob a individuální posouzení samotných prací.

Autoři vítězných prací získávají stipendium Nadace RSJ.

Ročník 2023

V ročníku 2023 zvítězily tyto tři práce:

Řídicí systém robota pro sběr badmintonových míčků

Construction of time-space trajectories from multimodal data

Fast hash-based signing protocol for message stream authentication

Předání diplomů a prezentace výsledků vítězných diplomových prací proběhlo na dni otevřených dvěří 21. 11. 2023 v areálu MFF v Troji za přítomnosti zástupců Nadace RSJ, zástupců informatické sekce a zástupce soutěžní komise.

Ročník 2022

V ročníku 2022 zvítězily tyto práce:

C++ Runtime for HelenOS

  • Autor: Mgr. Jaroslav Jindrák
  • Vedoucí: Mgr. Martin Děcký, Ph.D.

Schema Inference for Multi-model Data

Předání diplomů a prezentace výsledků vítězných diplomových prací proběhlo na dni otevřených dvěří 22. 11. 2022 v areálu MFF v Troji za přítomnosti zástupců Nadace RSJ, děkana MFF UK, zastupujícího proděkana pro informatiku a zástupce soutěžní komise.

Ročník 2021

V ročníku 2021 zvítězily tyto práce:

Optimalizace nasazení cloudových aplikací při zohlednění rozdílných QoS požadavků

Implementace protokolu QUIC pro .NET

BUSE: Blokové zařízení v uživatelském prostoru

  • Autor: Mgr. Vojtěch Aschenbrenner
  • Vedoucí: Peter Desnoyers

Vzhledem k epidemiologické situaci proběhlo předání cen za rok 2020 a 2021 jen za přítomnosti proděkana pro informatiku, zástupce Nadace RSJ a zástupců poroty dne 26. listopadu 2021.

Ročník 2020

V ročníku 2020 zvítězily tyto práce:

Doménově-specifický jazyk a nástroje pro modelování systémů zpracovávajicích video v rámci projektu FITOPTIVIS

Vícejazyčná syntéza řeči

Vítěze vybrala porota jmenovaná proděkanem pro Informatiku. Porota zvážila 36 softwarově orientovaných diplomových prací obhájených v roce 2020 se známkou Výborně. Pokladem pro výběr vítězů byly posudky oponentů a vedoucích, záznamy z obhajob a individuální posouzení samotných prací.

Ročník 2019

V ročníku 2019 zvítězily práce:

Měření rozměrů z omezeného množství rentgenových projekcí

  • Autor: Mgr. Tomáš Iser
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.

Pasivní radiolokace

Do soutěže byla automaticky nominována každá softwarově orientovaná diplomová práce obhájená na MFF UK v roce 2019. Vítěze vybrala porota jmenovaná proděkanem pro Informatiku. Pokladem pro hodnocení byly posudky oponentů a vedoucích, záznamy z obhajob a individuální posouzení samotných prací.

Autoři vítězných prací získávají stipendium Nadace RSJ.

Slavnostní předání cen proběhlo v rámci Dne otevřených dveří MFF dne 21.11.2019.

Ročník 2018

V ročníku 2018 zvítězily práce:

Vyhodnocení algoritmů pro rekonstrukci dynamického rozsahu a mobilní aplikace pro snímání HDR obrazů

Testování výkonu LTE infrastruktury

Do soutěže byla automaticky nominována každá softwarově orientovaná diplomová práce obhájená na MFF UK v roce 2018. Vítěze vybrala porota jmenovaná proděkanem pro Informatiku. Pokladem pro hodnocení byly posudky oponentů a vedoucích, záznamy z obhajob a individuální posouzení samotných prací.

Autoři vítězných prací získávají stipendium Nadace RSJ.

Slavnostní předání cen proběhlo v rámci Dne otevřených dveří MFF dne 22.11.2018.

Ročník 2017

V ročníku 2017 zvítězila práce

Performance based adaptation of Scala programs

Autor práce byl odměněn jednoročním stipendiem Nadace RSJ.