Nejlepší softwarová diplomka

Informatická sekce MFF UK pořádá každoročně soutěž o nejlepší softwarově orientovanou diplomovou práci.

Ročník 2020

Aktuálně probíhá výběr nejlepších prací, ze kterého vzejdou vítězové letošního ročníku.

Ročník 2019

V ročníku 2019 zvítězily práce:

Měření rozměrů z omezeného množství rentgenových projekcí

  • Autor: Mgr. Tomáš Iser
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.

Pasivní radiolokace

Do soutěže byla automaticky nominována každá softwarově orientovaná diplomová práce obhájená na MFF UK v roce 2019. Vítěze vybrala porota jmenovaná proděkanem pro Informatiku. Pokladem pro hodnocení byly posudky oponentů a vedoucích, záznamy z obhajob a individuální posouzení samotných prací.

Autoři vítězných prací získávají stipendium Nadace RSJ.

Slavnostní předání cen proběhlo v rámci Dne otevřených dveří MFF dne 21.11.2019.

Ročník 2018

V ročníku 2018 zvítězily práce:

Vyhodnocení algoritmů pro rekonstrukci dynamického rozsahu a mobilní aplikace pro snímání HDR obrazů

Testování výkonu LTE infrastruktury

Do soutěže byla automaticky nominována každá softwarově orientovaná diplomová práce obhájená na MFF UK v roce 2018. Vítěze vybrala porota jmenovaná proděkanem pro Informatiku. Pokladem pro hodnocení byly posudky oponentů a vedoucích, záznamy z obhajob a individuální posouzení samotných prací.

Autoři vítězných prací získávají stipendium Nadace RSJ.

Slavnostní předání cen proběhlo v rámci Dne otevřených dveří MFF dne 22.11.2018.

Ročník 2017

V ročníku 2017 zvítězila práce

Performance based adaptation of Scala programs

Autor práce byl odměněn jednoročním stipendiem Nadace RSJ.