Den otevřených dveří

V Den otevřených dveří se budova Matfyz na Malostranském náměstí pravidelně otevírá veřejnosti. Po celý den probíhá řada popularizačních přednášek z oblasti informatiky a chodby historického areálu ožijí praktickými ukázkami naší práce. Zájemci o studium se seznámí s jednotlivými studijními programy a můžou si udělat konkrétní představu o tom, co je během studia čeká. Přednášky a informační stánky jednotlivých kateder je možné navštívit bez předchozí registrace.