Harmonogram akademického roku 2024/2025

Toto je přehledná prezentace dat z oficiálního harmonogramuopatření děkana.

Výuka a zkoušky

Zimní semestrLetní semestr
Výuka30. 9. – 20. 12. 2024, 6. – 10. 1. 202517. 2. – 23. 5. 2025 (*)
Zkouškové období13. 1. – 16. 2. 202526. 5. – 30. 6. 2025, 15. – 21. 9. 2025
Vánoční a letní prázdniny23. 12. 2024 – 3. 1. 20251. 7. – 31. 8. 2025

(*) Výuka u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 16. 5. 2025

Důležité dny

Zimní semestrLetní semestr
Zahájení akademického roku1. 10. 2024
Zahájení semestru1. 10. 202417. 2. 2025
Děkanský sportovní den5. 11. 2024
Den otevřených dveří28. 11. 2024
Rektorský den13. 5. 2025
Konec akademického roku30. 9. 2025

Elektronický zápis předmětů

Zimní semestrLetní semestr
Elektronický zápis předmětů – přednostní2. – 24. 9. 2024 (*)2. – 10. 2. 2025 (*)
Elektronický zápis předmětů – volný24. 9. – 6. 10. 2024 (*)10. 2. – 9. 3. 2025 (*)
Kontrola a potvrzení zápisu předmětů studijním oddělením7. – 18. 10. 202410. – 21. 3. 2025

(*) Začíná ve 20 hodin prvního dne uvedeného období

Zápis do prvního ročníku

Bakalářské studiumTermín
Seznamovací kurz budoucích studentů 1. ročníku Bc. studia na Albeři1. – 9. 9. 2024
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia10. – 12. 9. 2024, 16. – 17. 9. 2024
Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia - studenti, kteří již studovali na MFF2. 9. 2024
Magisterské studiumTermín
Zápis studentů do 1. ročníku Mgr. studia4. 9. 2024, 18. 9. 2024, 23. 9. 2024
Doktorské studiumTermín
Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 1. – 7. 10. 2024, 3. – 6. 3. 2025

Kontrola plnění studijních povinností

Termín
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2023/2024 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2024/2025do 30. 9. 2024
Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studiado 28. 2. 2025
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2024/2025 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. studia do ak. r. 2025/2026do 30. 9. 2025

Zadání závěrečných prácí

Bakalářské práceTermín
Doporučený termín vypsání témat bakalářských prací2. 10. 2024
Doporučený termín zadání bakalářských prací1. 11. 2024
Diplomové práceTermín
Doporučený termín vypsání témat diplomových prací2. 10. 2024
Doporučený termín zadání diplomových prací14. 2. 2025

Odevzdání závěrečných prácí

Bakalářské práceZimní termínLetní termínPodzimní termín
Odevzdání elektronické verze prácedo 9. 1. 2025do 7. 5. 2025do 17. 7. 2025
Diplomové práceZimní termínLetní termínPodzimní termín
Odevzdání elektronické verze prácedo 9. 1. 2025do 30. 4. 2025do 17. 7. 2025

Státní závěrečné zkoušky

Bakalářské studiumZimní termínLetní termínPodzimní termín
Kontrola splnění podmínek a přihlášení se k SZZdo 19. 1. 2025do 4. 6. 2025do 18. 7. 2025
Státní závěrečné zkoušky3. – 16. 2. 202516. – 30. 6. 20251. – 14. 9. 2025
Magisterské studiumZimní termínLetní termínPodzimní termín
Kontrola splnění podmínek a přihlášení se k SZZdo 19. 1. 2025do 19. 5. 2025do 18. 7. 2025
Státní závěrečné zkoušky3. – 16. 2. 20252. – 15. 6. 20251. – 14. 9. 2025

Imatrikulace a promoce

Bakalářské studiumTermín
Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. studia23. 10. 2024
Promoce – Bc. studium12. 11. 2024, 14. 11. 2024
Magisterské studiumTermín
Imatrikulace studentů 1. ročníku Mgr. studia23. 10. 2024
Promoce – Mgr. studium (pro absolventy letního a podzimního termínu SZZ)3. 12. 2024
Promoce – Mgr. studium (pro absolventy ze zimního termínu SZZ)15. 4. 2025 (*)

(*) Termín promoce může být změněn, pokud se bude, pro nedostatek absolventů MFF, konat společná promoce s jinou fakultou UK)

Doktorské studiumTermín
Promoce – Ph.D. studium6. 12. 2024, 9. 5. 2025

Individuální studijní plán doktorandů

Termín
Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku (u studentů se začátkem studia v říjnu)1. – 13. 10. 2024
Zpracování ISP školiteli (u studentů se začátkem studia v říjnu)1. 10. – 31. 12. 2024
Projednání ISP oborovými radami (u studentů se začátkem studia v říjnu)1. 10. 2024 – 31. 1. 2025
Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku (u studentů se začátkem studia v březnu)1. – 15. 3. 2025
Zpracování ISP školiteli (u studentů se začátkem studia v březnu)1. 3. – 31. 5. 2025
Projednání ISP oborovými radami (u studentů se začátkem studia v březnu)1. 3. – 30. 6. 2025
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany studentů1. 7. – 30. 9. 2025
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů1. 7. – 12. 10. 2025
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů oborovými radami1. 7. – 31. 10. 2025