Program zaměstnávání doktorandů

Program zaměstnávání doktorandů informatické sekce MFF UK - aktualizace pro akademický rok 2023/24

Kvalitní doktorský studijní program v informatice zahrnuje vedle účasti studenta na výuce i aktivní účast na výzkumu, která má charakter plnohodnotné vědecké práce. Tomuto principu by měla odpovídat pozice studentů doktorského studia (doktorandů), jejich zapojení do činnosti fakulty i jejich ohodnocení. V řadě vyspělých zemí je standardem, že doktorandi jsou současně i zaměstnanci vysoké školy se všemi obvyklými právy a povinnostmi plynoucími ze zaměstnaneckého vztahu.  Cílem programu zaměstnávání doktorandů je přiblížit se tomuto modelu, napomáhat tak zlepšení podmínek doktorandů na MFF UK a zvýšit atraktivitu doktorského studia. Účast v programu se předpokládá u všech nově nastupujících doktorandů splňujících podmínky  (prezenční forma doktorského studia, školící pracoviště na MFF).

Základní pravidla

Doktorandi mohou být přijati do pracovního poměru na základě výběrového řízení na pracovní místa asistentů – akademických pracovníků mzdové třídy AP1 dle Přílohy č. 3 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy na částečný úvazek, zpravidla ve výši 0,2 až 0,4. Podmínky zaměstnání jsou následující:

Finanční pravidla

Organizace programu