Dopis proděkana - rok 2021/22

Vážené kolegyně a studentky, vážení kolegové a studenti,

vítám Vás do nového akademického roku, zvláště pak nové tváře, což letos jsou nejen studenti prvního ročníku ale i druháci, kteří mají můj respekt za to, jak úspěšně zvládli vstup do vysokoškolského života i přes distanční rok. Po roce a půl se všichni těšíme na prezenční výuku i na plný provoz nového pavilónu IMPAKT v Tróji. S tím je jistě spojená i nejistota, jak vlastně teď prezenční výuka bude vypadat - a jestli (se) tak ještě vůbec umíme učit.

Vzhledem k návratu k prezenční výuce bude v našich budovách větší množství osob a o to více je třeba dbát na dodržování hygienických opatření, viz https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus, kde jsou aktuální informace. Další informace jsou i v dopisu studijního proděkana https://www.mff.cuni.cz/cs/koronavirus/vyuka-mff-zs-2021-09.pdf a v "Covid FAQ" na https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~rokyta/covidfaq.html .

Stále platí povinnost nošení respirátorů v budovách MFF UK s výjimkou vlastní pracovny, pedagogů při výuce a studentů při výuce, pokud je možné zachovat potřebné rozestupy. V jednotlivých případech je konečné rozhodnutí o použití respirátorů v posluchárně na vyučujících; ti vezmou v úvahu jak naplněnost posluchárny tak případně i to, zda oni či někdo ze studentů patří do rizikových skupin, a další okolnosti. Dále je třeba dbát na dostatečné větrání poslucháren, kde je to možné.

Pro vstup do budov není nutné předkládat certifikáty o očkování či testování, nadále však platí zákaz vstupu pro osoby s příznaky respiračních onemocnění. V případě nemocnosti vyučujících či studentů je možné a vhodné využít i distanční prvky výuky, od záznamů přednášek z minulého roku až po případnou hybridní výuku; konkrétní rozhodnutí je na jednotlivých vyučujících.

Věříme, že dodržování hygienických opatření přispěje k udržení prezenční výuky co nejdéle, ideálně po celý semestr.

V minulém roce studenti pozitivně hodnotili vstřícnost našich pedagogů. I letos se v případě jakýchkoliv problémů s výukou můžete obracet v prvním ročníku na vedoucí učitele skupin a studenské průvodce, všichni pak na studijní oddělení, garanty programů a předmětů, vedoucí kateder, a i na mě a ostatní členy vedení. Věřím, že na dobrou spolupráci můžeme spoléhat i v tomto roce, ať bude výuka probíhat jakkoliv.

Přeju Vám všem potěšení z osobních setkání při výuce a celkově dobrý start do zimního semestru.

Jiří Sgall
proděkan pro informatickou sekci
sgall@iuuk.mff.cuni.cz

28. 9. 2021