Provozní řád

Uživatelé jsou povinni dodržovat Směrnici děkana 4/18 a následující dodatek pro laboratoře Informatické sekce:

Uživatel si je vědom toho, že případné nedodržení těchto pravidel stejně jako nerespektování pokynů správce laboratoře nebo služeb může vést k zamezení jeho přístupu do laboratoře a k serveru, popřípadě i přístupu do ostatních laboratoří a k ostatním serverům fakulty. V extrémních situacích pak může dojít i ke kárnému řízení či jeho vyloučení ze školy.