Počítačové laboratoře na Malé Straně (místnosti SU1, SU2, SW1, SW2, Rotunda)

Umístění laboratoří, telefony
Provozní doba laboratoří
Provozní řád
Rozdělení laboratoře
Zajištění provozu
O laboratoř a servery se starají
Výuka v laboratoři
Rezervace laboratoře
Uživatelské účty
Tisk v laboratoři
Další informace

Umístění laboratoří, telefony

 • Laboratoře SU1, SW1 jsou v přízemí, boční místnosti v hlavním sále Rotundy
 • Laboratoře SU2 a SW2 jsou v přízemí v chodbě za recepcí
 • Telefon do laboratoře Rotunda: 221914291

Provozní doba laboratoří

 • Přístup do laboratoře je možný pouze v přítomnosti některé ze služeb laboratoře nebo vyučujícího
 • Ve dnech výuky platí pravidelná provozní doba laboratoří
 • V pracovní dny od 8:00 do 18:00 je přístup do budovy hlavním vchodem bez omezení
 • Mimo pracovní dobu vpustí služba studenty do budovy bočním vchodem a to pouze v každou celou hodinu. Stejné omezení platí pro opuštění laboratoře
 • O víkendech je laboratoř otevřena od 10:00 hodin do 20:00 hodin
 • O prázdninách je otvírací doba laboratoře pouze v pracovní dny od 14:00 h do 20:00 h
 • Na začátku hlavních prázdnin (první týden v červenci) a na konci prázdnin (dva týdny před začátkem semestru) má laboratoř prodlouženou prázdninovou otvírací dobu od 10:00 do 20:00 hodin
 • Laboratoř je otevřena pouze v případě, že se dostaví služba. Rozpis služeb mimo pravidelný rozvrh můžete zkontrolovat v tabulce s jejich rozpisem.
 • Prázdninový provoz má svoji vlastní tabulku

Uživatelé jsou povinni dodržovat

 • Směrnici děkana 4/08
 • Dodatek pro laboratoře na MS

Rozdělení laboratoře

 • levá část - počítače s OS Unix
 • pravá část - počítače s OS Windows

Zajištění provozu

 • pracoviště Středisko Informatické Sítě A Laboratoří.

O laboratoř a servery se starají

 • Josef Šimůnek (správa laboratoře, služby, rozvrhy, rezervace, správa stanic s operačním systémem Windows)
 • František Šebek (problémy s hardware)
 • Pavel Semerád (správa stanic s operačním systémem Unix)
 • Radmila Hacklová (nové účty, zapomenutá hesla, paragony za tisk)

Závady řešte primárně se službou v laboratoři nebo můžete napsat na servis-l()ms.mff.cuni.cz

Výuka v laboratoři

 • Do laboratoří S[UW][12] je rozvrhována výuka dle centrálního rozvrhu nebo po domluvě se správou laboratoře tajemníkem katedry
 • Do laboratoře SU1 a SW1 vpouští vyučující i studenty služba
 • Vyučující v SU2 a SW2 si sami vyzvedávají klíče od místnosti na vrátnici. Vyučující, kteří nemají průkaz zaměstnance MFF UK musí před začátkem semestru nahlásit správě laboratoře, že si budou chtít vyzvedávat klíče, aby byli připsáni na seznam osob oprávněných k vyzvednutí klíče
 • Veškeré problémy řešte se službou v Rotundě, včetně problémů s přístupem do SU2 a SW2

Rezervace laboratoře

 • Rezervace pro výuku
 • Rezervace na akce mimo výuku

Uživatelské účty

 • Studenti a zaměstnanci MFF

Od začátku září 2019 se mohou studenti MFF na počitačích v PC učebnách na Malé Straně přihlašovat s uživatelským jménem a heslem do CAS (CAS - Centrální autentizační služba UK). Tyto prihlašovací údaje získávají všichni studenti na začátku studia. Stávajícím uživatelům, kteří již mají zřízen účet na MS, bude fungovat přihlášení oběma způsoby. Tedy bud jmenem a heslem z MS, nebo jmenem a heslem z CAS MFF. Přihlašovací jmeno je stejné a liší se pouze heslo, pokud si na MS zadali odlisné od hesla pro CAS MFF.

 • Informace pro uživatele mimo MFF

Tisk v laboratoři

 • Uživatelům je k dispozici tiskárna INEO 220+
 • Pravidla a rady pro tisk v laboratoři
 • Ceník tisku
 • Návod k obsluze tiskárny INEO 220+

Další informace

 • Email uživatele
 • WWW stránky uživatele