Harmonogram akademického roku 2021/2022

Toto je přehledná prezentace dat z oficiálního harmonogramuopatření děkana.

Výuka a zkoušky

  Zimní semestr Letní semestr
Výuka st. 29. 9. 2021 - ne. 9. 1. 2022 po. 14. 2. - ne. 22. 5. 2022 (*)
Zkouškové období po. 10. 1. - ne. 13. 2. 2022 po. 23. 5. - čt. 30. 6. 2022
po. 19.9. - ne. 25. 9. 2022
Vánoční a letní prázdniny čt. 23. 12. 2021 - ne. 2. 1. 2022 pá. 1. 7. - st. 31. 8. 2022

(*) Výuka u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 13. 5. 2022

Důležité dny

  Zimní semestr Letní semestr
Zahájení semestru pá. 1. 10. 2021 po. 14. 2. 2022
Děkanský sportovní den pá. 12. 11. 2021  
Den otevřených dveří út. 23. 11. 2021  
Rektorský den   st. 11. 5. 2022
Konec akademického roku   pá. 30. 9. 2022

Zápis předmětů

  Zimní semestr Letní semestr
Elektronický zápis předmětů - přednostní 6. - 23. 9. 2021 31. 1. - 6. 2. 2022
Elektronický zápis předmětů - volný 24. 9. - 10. 10. 2021 7. 2. - 6. 3. 2022
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů 11. – 22. 10. 2021 7. – 18. 3. 2022

Zápis do prvního ročníku

Typ studia Termín
Seznamovací kurz budoucích studentů 1. r. Bc. studia na Albeři (bez zápisů do studia) 29. 8. - 7. 9. 2021
Zápis do 1. ročníku Bc. studia 7. - 9. 9. 2021, 14. - 15. 9. 2021
Zápis do 1. ročníku Bc. studia - studenti, kteří již studovali na MFF 1. 9. 2021
Zápis do 1. ročníku Mgr. studia 2. 9. 2021, 16. 9. 2021, 22. 9. 2021, 24. 9. 2021
Zápis do 1. ročníku PhD. studia 1.-7. 10. 2021, 1.-2. 3. 2022

Kontrola plnění studijních povinností

Typ studia Termín
Průběžná kontrola studia po 1. úseku bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia do 28. 2. 2022
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2020/2021 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc. a Mgr. studia do ak. r. 2021/2022 do 30. 9. 2021
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2021/2022 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc. a Mgr. studia do ak. roku 2022/2023 do 30. 9. 2022

Závěrečné práce

Zadání Termín
Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací 3. 10. 2021
Doporučený termín zadání bakalářských prací 1. 11. 2021
Doporučený termín zadání diplomových prací 11. 2. 2022

 

Odevzdání Zimní termín obhajob Letní termín obhajob Podzimní termín obhajob
Odevzdání bakalářských prací - elektronická verze práce do 6. 1. 2022 do 12. 5. 2022 do 21. 7. 2022
Odevzdání bakalářských prací - listinná verze práce do 10. 1. 2022 do 16. 5. 2022 do 25. 7. 2022
Odevzdání diplomových prací - elektronická verze práce do 6. 1. 2022 do 5. 5. 2022 do 21. 7. 2022
Odevzdání diplomových prací - listinná verze práce do 10. 1. 2022 do 9. 5. 2022 do 25. 7. 2022

Státní zkoušky

  Zimní termín SZZ Letní termín SZZ Podzimní termín SZZ
Kontrola splnění podmínek pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce bakalářského studia a přihlášení se k SZZ do 16. 1. 2022 do 5. 6. 2022 do 22. 7. 2022
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia 31. 1. - 13. 2. 2022 13. - 26. 6. 2022 1. - 14. 9. 2022
Kontrola splnění podmínek pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia a přihlášení se k SZZ do 16. 1. 2022 do 23. 5. 2022 do 22. 7. 2022
Státní závěrečné zkoušky magisterského studia 31. 1. - 13. 2. 2022 6. - 19. 6. 2022 2. - 15. 9. 2022

Imatrikulace a promoce

  Termín
Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. studia 26. 10. 2021
Imatrikulace studentů 1. ročníku Mgr. studia 26. 10. 2021
Promoce - Bc. studium 16. 11. 2021, 19. 11. 2021, 22. 11. 2021
Promoce - Mgr. studium (pro absolventy letního a podzimního termínu SZZ) 2. 12. 2021
Promoce - Mgr. studium (pro absolventy ze zimního termínu SZZ - termín promoce může být změněn, pokud se bude, pro nedostatek absolventů MFF, konat společná promoce s jinou fakultou UK) 19. 4. 2022
Promoce - Ph.D. studium 10. 12. 2021

Individuální studijní plán doktorandů

  Termín
Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku 1. – 15. 10. 2021
Zpracování ISP školiteli 1. 10. – 31. 12. 2021
Projednání ISP oborovými radami 1. 10. 2021 – 31. 1. 2022
Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku (nástup od března) 1. - 15. 3. 2022
Zpracování ISP školiteli (nástup od března) 1. 3. – 31. 5. 2022
Projednání ISP oborovými radami (nástup od března) 1. 3. – 30. 6. 2022
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany studentů (včetně aktualizace ISP na budoucí ak. rok) 1. 7. – 30. 9. 2022
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů 1. 7. – 14. 10. 2022
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů oborovými radami 1. 7. – 31. 10. 2022