Harmonogram akademického roku 2022/2023

Toto je přehledná prezentace dat z oficiálního harmonogramuopatření děkana.

Výuka a zkoušky

  Zimní semestr Letní semestr
Výuka čt. 29. 9. 2022 – ne. 8. 1. 2023 po. 13. 2. – po. 22. 5. 2023 (*)
Zkouškové období po. 9. 1. – ne. 12. 2. 2023 út. 23. 5. – pá. 30. 6. 2023
po. 18. – ne. 24. 9. 2023
Vánoční a letní prázdniny pá. 23. 12. 2022 – ne. 1. 1. 2023 so. 1. 7. – čt. 31. 8. 2023

(*) Výuka u předmětů zařazených v doporučeném průběhu Bc. studia do 6. semestru jen do 15. 5. 2023

Důležité dny

  Zimní semestr Letní semestr
Zahájení semestru so. 1. 10. 2022 po. 13. 2. 2023
Děkanský sportovní den st. 9. 11. 2022  
Den otevřených dveří út. 22. 11. 2022  
Rektorský den   st. 10. 5. 2023
Konec akademického roku   so. 30. 9. 2023

Zápis předmětů

  Zimní semestr Letní semestr
Elektronický zápis předmětů - přednostní 5. – 22. 9. 2022 30. 1. – 5. 2. 2023
Elektronický zápis předmětů - volný 23. 9. – 9. 10. 2022 6. 2. – 5. 3. 2023
Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů 10. – 21. 10. 2022 6. – 17. 3. 2023

Zápis do prvního ročníku

Typ studia Termín
Seznamovací kurz budoucích studentů 1. r. Bc. studia na Albeři (bez zápisů do studia) 28. 8. – 6. 9. 2022
Zápis do 1. ročníku Bc. studia 6. – 8. 9. 2022, 13. – 14. 9. 2022
Zápis do 1. ročníku Bc. studia - studenti, kteří již studovali na MFF 1. 9. 2022
Zápis do 1. ročníku Mgr. studia 2. 9. 2022, 15. 9. 2022, 21. 9. 2022
Zápis do 1. ročníku PhD. studia 3. – 7. 10. 2022, 1. – 2. 3. 2023

Kontrola plnění studijních povinností

Typ studia Termín
Průběžná kontrola studia po 1. úseku bakalářského studia a zápis do 2. úseku bakalářského studia do 28. 2. 2023
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2020/2022 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc. a Mgr. studia do ak. r. 2022/2023 do 30. 9. 2022
Průběžná kontrola studia za ak. r. 2022/2023 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc. a Mgr. studia do ak. roku 2023/2023 do 30. 9. 2023

Závěrečné práce

Zadání Termín
Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací 2. 10. 2022
Doporučený termín zadání bakalářských prací 1. 11. 2022
Doporučený termín zadání diplomových prací 10. 2. 2023

 

Odevzdání Zimní termín obhajob Letní termín obhajob Podzimní termín obhajob
Odevzdání bakalářských prací - elektronická verze práce do 5. 1. 2023 do 11. 5. 2023 do 20. 7. 2023
Odevzdání bakalářských prací - listinná verze práce do 9. 1. 2023 do 15. 5. 2023 do 24. 7. 2023
Odevzdání diplomových prací - elektronická verze práce do 5. 1. 2023 do 4. 5. 2023 do 20. 7. 2023
Odevzdání diplomových prací - listinná verze práce do 9. 1. 2023 do 9. 5. 2023 do 24. 7. 2023

Státní zkoušky

  Zimní termín SZZ Letní termín SZZ Podzimní termín SZZ
Kontrola splnění podmínek pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce bakalářského studia a přihlášení se k SZZ do 15. 1. 2023 do 4. 6. 2023 do 21. 7. 2023
Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia 30. 1. – 12. 2. 2023 19. – 30. 6. 2022 1. – 14. 9. 2023
Kontrola splnění podmínek pro připuštění ke státní závěrečné zkoušce magisterského studia a přihlášení se k SZZ do 15. 1. 2023 do 22. 5. 2023 do 21. 7. 2023
Státní závěrečné zkoušky magisterského studia 30. 1. – 12. 2. 2023 5. – 18. 6. 2023 1. – 14. 9. 2023

Imatrikulace a promoce

  Termín
Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. studia 27. 10. 2022
Imatrikulace studentů 1. ročníku Mgr. studia 27. 10. 2022
Promoce - Bc. studium 10. 11. 2022, 15. 11. 2022
Promoce - Mgr. studium (pro absolventy letního a podzimního termínu SZZ) 1. 12. 2022
Promoce - Mgr. studium (pro absolventy ze zimního termínu SZZ - termín promoce může být změněn, pokud se bude, pro nedostatek absolventů MFF, konat společná promoce s jinou fakultou UK) 18. 4. 2023
Promoce - Ph.D. studium 9. 12. 2022

Individuální studijní plán doktorandů

  Termín
Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku 1. – 17. 10. 2022
Zpracování ISP školiteli 1. 10. – 31. 12. 2022
Projednání ISP oborovými radami 1. 10. 2022 – 31. 1. 2023
Zpracování ISP doktorandy prvního ročníku (nástup od března) 1. – 15. 3. 2023
Zpracování ISP školiteli (nástup od března) 1. 3. – 31. 5. 2023
Projednání ISP oborovými radami (nástup od března) 1. 3. – 30. 6. 2023
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany studentů (včetně aktualizace ISP na budoucí ak. rok) 1. 7. – 30. 9. 2023
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů ze strany školitelů 1. 7. – 14. 10. 2023
Roční hodnocení ISP Ph.D. studentů oborovými radami 1. 7. – 31. 10. 2023