Distanční výuka - rok 2020/21 - dopis vyučujícím

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Čeká nás náročný semestr, který od začátku bude probíhat distančně, přestože ještě před týdnem jsme plánovali aspoň začít prezenčně či hybridně. Díky značnému úsilí mnoha z Vás jsme podle mého názoru technicky i organizačně připraveni mnohem lépe než na jaře a máme i jarní zkušenosti.

Se začátkem semestru je vhodné připomenout některá pravidla i upozornit na změny. Pokyny vedení fakulty k distanční výuce jsou k dispozici na stránce https://www.mff.cuni.cz/koronavirus. Věnujte jim pozornost, stejně tak i ostatním informacím na této stránce. Od příštího týdne zde bude zveřejněna přehledná tabulka aktuálně platných pravidel.

Na informatické sekci budeme pro streamování používat především zoom, dále některé kurzy používají systém distanční výuky Moodle. Technické informace jsou na https://www.mff.cuni.cz/cs/vnitrni-zalezitosti/it-a-sluzby/sluzby/moznosti-pro-distancni-vyuku.

Pro zoom by kmenoví zaměstnanci měli přednostně využívat účty zoom na cesnet.zoom.us a příslušnou edu licenci UK. (Návod viz předchozí link.) Dále je k dispozici 10 sdílených účtů, zejména pro cvičení vedená doktorandy. U nich je třeba dbát na uvádění jména rezervujícího a kontrolovat případné konflikty v rozvrhu na https://kam.mff.cuni.cz/mffzoom/.

Online přednášky je žádoucí zaznamenávat a vhodně publikovat. Vedení fakulty doporučuje, aby záznamy nebyly přístupné zcela volně. Je vhodnější dávat je na webové stránky chráněné heslem, je možné využít vkládání souborů do SISu, připravuje se i úložiště na cesnetu, které by mělo mít kapacitu i pro vysoké rozlišení záznamů z auditoria N1.

Největší novou výzvou v tomto semestru je výuka v prvním ročníku. Počet zapsaných studentů letos vzrostl o více než polovinu na více než 260. Noví studenti téměř nepřijdou do styku s běžným vysokoškolským životem, nemají žádnou zkušenost s naší distanční výukou a přechod ze střední školy pro ně tedy může být obzvlášť těžký.

Stejně jako v minulém semestru považuji za důležité, abychom předešli izolaci a také pečovali sami o sebe. Prosím, udržujte pravidelné kontakty se svými kolegy, cvičícími, nadřízenými i podřízenými, studenty (se zvláštním důrazem na první ročníky a anglický program). Pokud nastanou nečekané situace a problémy, je na místě o nich mluvit, informovat vedoucí pracovišť, studijní proděkany, mě.

Přeju Vám dobrý začátek semetru a pěkný prodloužený víkend!

Zdravím,

prof. Jiří Sgall
proděkan pro informatickou sekci
sgall@iuuk.mff.cuni.cz

24. 9. 2020