Pracoviště

Informatický ústav Univerzity Karlovy

https://iuuk.mff.cuni.cz/

Zástupce ředitele ústavu

Robert Šámal

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.

Místnost S 323

Tajemník ústavu

Ondřej Pangrác

RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.

Místnost S 125

Sekretářka ústavu

Petra Milštainová

Petra Milštainová

Místnost S 222

Hlavní náplní Informatického ústavu Univerzity Karlovy je výzkum v oblasti teoretické informatiky, včetně vytváření potřebného zázemí a poskytování trvalé podpory pro vědecko-organizační činnost, s důrazem na zapojení do velkých výzkumných projektů a dalších aktivit na celouniverzitní a mezinárodní úrovni. Ústav se podílí na zajištění doktorského studijního oboru 4I4 Diskrétní modely a na výuce řady povinných předmětů a výběrových přednášek doktorského, magisterského a bakalářského studia z oblasti teoretické informatiky a diskrétní matematiky, zejména z teorie algoritmů, teorie grafů, matematické analýzy, optimalizace a datových struktur.

Akademičtí pracovníci

  • Profesoři
  • Docenti
  • Odborní asistenti
  • Lektoři

prof. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Profesor | IÚUK
Člen | Vědecká rada
Zdeněk Dvořák
Telefon 95155 4390
Místnost S 220

prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.

Profesor | IÚUK
Michal Koucký
Telefon 95155 4328
Místnost S 326
Teoretická informatika, výpočetní složitost, algoritmy a datové struktury

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.

Profesor | IÚUK
Jaroslav Nešetřil
Telefon 95155 4229
Místnost S 220
Teoretická informatika

prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.

Profesor | IÚUK
Jiří Sgall
Telefon 95155 4293
Místnost S 307
Teorie algoritmů, online algoritmy, aproximační algoritmy, rozvrhování, výpočetní složitost

doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.

Docent | IÚUK
Vít Jelínek
Telefon 95155 4326
Místnost S 323
Kombinatorika, diskrétní geometrie, teorie grafů

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.

Docent | IÚUK
Robert Šámal
Telefon 95155 4326
Místnost S 323
Barevnost grafů, homomorfismy, nenulové toky, aplikace pravděpodobnosti v kombinatorice

Mgr. Pavel Hubáček, Ph.D.

Odborný asistent | IÚUK
Pavel Hubáček
Telefon 95155 4458
Místnost S 326
Kryptografie, výpočetní složitost, teoretická informatika

Mgr. Martin Koutecký, Ph.D.

Odborný asistent | IÚUK
Martin Koutecký
Telefon 95155 4460
Místnost S 326
Teoretická informatika

Irena Penev, Ph.D.

Odborný asistent | IÚUK
Člen | Akademický senát
Irena Penev
Telefon 95155 4459
Místnost S 323
Teorie grafů, grafové algoritmy

Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.

Odborný asistent | IÚUK
Pavel Veselý
Telefon 95155 4458
Místnost S 326

RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.

Lektor | IÚUK
Člen | Akademický senát
Ondřej Pangrác
Telefon 95155 4149
Místnost S 125
Teorie grafů, grafové algoritmy, teorie matroidů

Vědečtí pracovníci

Guillaume Aubian, Ph.D.

Vědecký pracovník | IÚUK
Guillaume Aubian
Místnost S 324

prof. John Gimbel, Ph.D.

Vědecký pracovník | IÚUK
John Gimbel
Místnost S 324

Andrew Goodall, D.Phil.

Vědecký pracovník | IÚUK
Andrew Goodall
Telefon 95155 2662
Místnost S 125
Algebraické teorie grafů, kombinatorika, topologické teorie grafů

doc. Ing. et Ing. David Hartman, Ph.D. et Ph.D.

Vědecký pracovník | IÚUK
David Hartman
Místnost S 324
Algebraická teorie grafů, kombinatorika, komplexní sítě, optimalizace, intervalová aritmetika

Ida Kantor, M.Sc., Ph.D.

Vědecký pracovník | IÚUK
Ida Kantor
Místnosti S 326, S 125
Kombinatorika, teorie grafů, konečné struktury

Nicolaos Matsakis, Ph.D.

Vědecký pracovník | IÚUK
Nicolaos Matsakis
Místnost S 324

Externí pracovníci

Bc. Jan Hadrava

Externí pracovník | IÚUK
Telefon 95155 4146
Místnost S 322
Teoretická informatika

prof. RNDr. Petr Pančoška, CSc.

Externí pracovník | IÚUK
Telefon 95155 1268
Místnost S 324
Teoretická informatika

Petra Příhodová

Ostatní pracovník | KAM
Externí pracovník | IÚUK
Telefon 95155 4230
Místnost S 222

prof. Vojtěch Rödl

Externí pracovník | IÚUK
Místnost S 220

Ostatní pracovníci

Petra Milštainová

Ostatní pracovník | IÚUK
Petra Milštainová
Telefon 95155 4324
Místnost S 222

Mgr. Eva Šauerová, M.Sc.

Ostatní pracovník | IÚUK
Eva Šauerová
Telefon 95155 4199
Místnost S 155

Doktorandi

Michal Čertík, M.Sc.

Doktorand | IÚUK
Místnost S 320

Mgr. Lukáš Folwarczný

Doktorand | IÚUK
Telefon 222 090 767

Mgr. Petr Chmel

Doktorand | IÚUK
Místnost S 320

Mgr. Matej Lieskovský

Doktorand | IÚUK
Teoretická informatika

Mgr. David Mikšaník

Doktorand | IÚUK
Místnost S 320

Mgr. Aneta Pokorná

Doktorand | IÚUK
Místnost S 322

Mgr. Jana Syrovátková

Doktorand | IÚUK
Telefon 95155 4435

Mgr. Tung Anh Vu

Doktorand | IÚUK
Telefon 95155 4373
Místnost S 322

Hadi Zamani, M.Sc.

Doktorand | IÚUK
Místnost S 508

Jialu Zhu

Doktorand | IÚUK
Místnost S 320