Pracoviště

Středisko informatické sítě a laboratoří

http://www.ms.mff.cuni.cz/acad/sisal/

Vedoucí střediska

Libor Forst

RNDr. Libor Forst

Místnost S 403

Zástupce vedoucího střediska

František Šebek

Ing. František Šebek

Místnost S 400

Tajemník střediska

Lenka Forstová

Mgr. Lenka Forstová

Místnost S 400

Sekretářka střediska

Radmila Hacklová

Mgr. Radmila Hacklová

Místnost S 402

Středisko informatické sítě a laboratoří zajišťuje technický provoz informatické sítě a chod laboratoří (správa stanic, zřizování účtů apod.). Pracoviště rovněž zaštiťuje výuku vybraných kurzů.

Externí pracovníci

Bc. Vladan Glončák

Externí pracovník | SISAL

Bc. Martin Hykl

Externí pracovník | SISAL

Mgr. Vladimír Kotal

Externí pracovník | SISAL

Mgr. Jan Musílek

Externí pracovník | SISAL
Telefon 95155 4373
Teoretická informatika

Mgr. Jan Pechanec

Externí pracovník | SISAL

Ostatní pracovníci

Mgr. Jiří Calda

Ostatní pracovník | SISAL
Jiří Calda
Telefon 95155 4299
Správce sítě

RNDr. Libor Forst

Ostatní pracovník | SISAL
Libor Forst
Telefon 95155 4208
Místnost S 403

Mgr. Lenka Forstová

Ostatní pracovník | SISAL
Lenka Forstová
Telefon 95155 4110
Místnost S 400
Správce Recodexu a Selectu

Mgr. Radmila Hacklová

Ostatní pracovník | SISAL
Externí pracovník | KSVI
Radmila Hacklová
Telefon 95155 4209
Místnost S 402

Ing. Martin Himmel

Ostatní pracovník | SISAL
Martin Himmel
Telefon 95155 4210
Místnost S 400
Technická podpora

Petr Kos

Ostatní pracovník | SISAL
Petr Kos
Telefon 95155 2920

Dan Lukeš

Ostatní pracovník | SISAL
Dan Lukeš
Telefon 95155 4299
Správce centrálních služeb sítě

Ing. Jan Melich

Ostatní pracovník | SISAL
Jan Melich
Telefon 95155 4110
Místnost S 400

Mgr. Pavel Semerád

Ostatní pracovník | SISAL
Pavel Semerád
Telefon 95155 4300
Místnost S 400
Správce serveru labu, správce AV techniky

Ing. František Šebek

Ostatní pracovník | SISAL
František Šebek
Telefon 95155 4212
Místnost S 400
Technická podpora

Mgr. Josef Šimůnek

Ostatní pracovník | SISAL
Josef Šimůnek
Telefon 95155 4184
Místnost S 400
Správce laboratoře, správce Windows stanic