Pracoviště

Katedra softwarového inženýrství

http://www.ksi.mff.cuni.cz/

Zástupce vedoucího katedry

David Hoksza

doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.

Místnost S 202

Tajemník katedry

Filip Zavoral

RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.

Místnost S 203

Sekretářka katedry

Eva Mládková

Eva Mládková

Místnost S 308

Katedra softwarového inženýrství se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti softwarových a databázových systémů a jejich aplikacemi. Na pracovišti působí několik výzkumných skupin, které se zabývají tématy od multimediálního vyhledávání, doporučovacích systémů, technologií propojených dat na webu, velkých dat, bioinformatických aplikací až po cloud computing a vysoce výkonné paralelní systémy. Výzkum probíhá v rámci národních i evropských projektů základního výzkumu, aplikovaného i smluvního výzkumu. Katedra zajišťuje pro bakalářské a magisterské studenty kurzy v rámci programů softwarového a datového inženýrství.

Akademičtí pracovníci

  • Profesoři
  • Docenti
  • Odborní asistenti
  • Lektoři

prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.

Profesor | KSI
Jaroslav Pokorný
Telefon 95155 4265
Místnost S 306
Databázové systémy, dotazovací jazyky, organizace dat, NoSQL databáze, Big Data, grafové databáze

prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

Profesor | KSI
Tomáš Skopal
Telefon 95155 4227
Místnost S 209
Podobnostní vyhledávání, multimedia retrieval, databázové systémy, nestrukturovaná data

doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.

Docent | KSI
David Hoksza
Místnost S 202
Bioinformatika, chemická informatika, vizualizace

doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.

Docent | KSI
Irena Holubová
Telefon 95155 4316
Místnost S 209
NoSQL databáze, mutli-model databáze, management změn

doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.

Docent | KSI
Martin Nečaský
Telefon 95155 4250
Místnost S 209
Sémantický web, propojená data, znalostní grafy, konceptuální modelování

RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.

Odborný asistent | KSI
Jakub Klímek
Místnost S 209
Sémantický web, propojená data, webové služby, re-decentralizace webu

Mgr. Ladislav Peška, Ph.D.

Odborný asistent | KSI
Ladislav Peška
Místnost S 208
Doporučovací systémy, uživatelské preference, information retrieval, aplikované strojové učení

RNDr. Martin Svoboda, Ph.D.

Odborný asistent | KSI
Martin Svoboda
Místnost S 209
NoSQL databáze, dotazovací jazyky, maximalizace šíření vlivu, regulární stromové gramatiky, propojená data

Mgr. Petr Škoda, Ph.D.

Odborný asistent | KSI
Petr Škoda
Místnost S 209
Propojená data, chemická informatika

RNDr. David Bednárek, Ph.D.

Lektor | KSI
David Bednárek
Telefon 95155 4191
Místnost S 203
Překladače, programování zaměřené na výkon, programování a metaprogramování v C++

RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.

Lektor | KSI
Michal Kopecký
Telefon 95155 4269
Místnost S 202
Relační databáze, doporučování, sémantizace

RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.

Lektor | KSI
Jakub Yaghob
Telefon 95155 4274
Místnost S 203
Paralelní/distribuované/výkonové výpočty, překladače, zpracování velkých dat, programování v C++

RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.

Lektor | KSI
Filip Zavoral
Telefon 95155 4192
Místnost S 203
Vývoj software, C++, distribuované systémy, zpracování dat

Vědečtí pracovníci

Mgr. Hamza Gamouh

Vědecký pracovník | KSI
Hamza Gamouh

Mgr. Radoslav Krivák, Ph.D.

Vědecký pracovník | KSI
Radoslav Krivák

Mgr. Ivana Sixtová

Vědecký pracovník | KSI
Ivana Sixtová

Externí pracovníci

Mgr. František Mejzlík

Externí pracovník | KSI

Mgr. Dalibor Zeman

Externí pracovník | KSI

Bohumír Zoubek

Externí pracovník | KSI

Ostatní pracovníci

Eva Mládková

Ostatní pracovník | KSI
Eva Mládková
Telefon 95155 4250
Místnost S 308

Doktorandi

RNDr. Štěpán Balcar

Externí pracovník | Katedra chemické fyziky a optiky
Doktorand | KSI
Doporučovací systémy, evoluční algoritmy

Mgr. Jáchym Bártík

Doktorand | KSI
Telefon 735 716 786

Mgr. Ing. Robert Husák

Doktorand | KSI
Místnost S 202
Analýza a verifikace programů, kompilace dynamických jazyků

Mgr. Miloš Chaloupka

Doktorand | KSI
Telefon 95155 4260
Místnost S 208
Propojená data, překlad dotazů SPARQL na SQL, virtuální RDF databáze

Mgr. Jan Jelínek

Doktorand | KSI
Telefon 95155 4260
Místnost S 208