Pracoviště

Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů

http://d3s.mff.cuni.cz

Vedoucí katedry

Petr Tůma

prof. Ing. Petr Tůma, Dr.

Místnost S 205

Zástupce vedoucího katedry

Tomáš Bureš

prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.

Místnost S 212

Sekretářka katedry

Petra Novotná

Petra Novotná

Místnost S 308

Výzkum i výuka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů se soustředí na vývoj spolehlivého softwaru pro distribuovaná prostředí: od kyberfyzických systémů a internetu věcí až po cloud. Výzkum zahrnuje pokročilé metody pro návrh architektury softwaru a jeho adaptaci, modelem řízený vývoj a testování, formální verifikaci softwaru či měření a modelování výkonnosti.

Katedra aktivně spolupracuje s akademickými i průmyslovými partnery na národní i mezinárodní úrovni a zajišťuje vybrané kurzy pro studenty bakalářského i magisterského studia.

Akademičtí pracovníci

  • Profesoři
  • Emeritní profesoři
  • Docenti
  • Odborní asistenti
  • Lektoři

prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.

Profesor | KDSS
Člen | Vědecká rada
Tomáš Bureš
Telefon 95155 4236
Místnost S 212
Dynamické softwarové architektury, samo-adaptující se systémy, chytré kyber-fyzikální systémy

prof. Ing. Petr Tůma, Dr.

Profesor | KDSS
Petr Tůma
Telefon 95155 4267
Místnost S 205
Výkon software, metody měření, performance engineering

prof. Ing. František Plášil, DrSc.

Emeritní profesor | KDSS
František Plášil
Telefon 95155 4266
Místnost S 212
Softwarové architektury, samo-adaptující se systémy, formální metody

doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.

Docent | KDSS
Lubomír Bulej
Telefon 95155 4189
Místnost S 205
Dynamická analýza programů, vyhodnocování a testování výkonnosti software

doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.

Docent | KDSS
Člen | Akademický senát
Petr Hnětynka
Telefon 95155 4143
Místnost S 212
Dynamické softwarové architektury, samo-adaptující se systémy, chytré kyber-fyzikální systémy

doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.

Docent | KDSS
Jan Kofroň
Telefon 95155 4285
Místnost S 309
Verifikace software, model checking

doc. RNDr. Martin Kruliš, Ph.D.

Docent | KDSS
Martin Kruliš
Telefon 95155 4193
Místnost S 204
Paralelní programování a výkonnostní optimalizace, webové technologie, datová analýza a strojové učení, podobnostní vyhledávání

doc. RNDr. Pavel Parízek, Ph.D.

Docent | KDSS
Pavel Parízek
Telefon 95155 4148
Místnost S 309
Verifikace software, analýza programů

Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.

Lektor | KDSS
Pavel Ježek
Telefon 95155 4235
Místnost S 204
Výuka programování, C#, .NET

Vědečtí pracovníci

Mgr. Martin Blicha, Ph.D.

Vědecký pracovník | KDSS
Martin Blicha
Telefon 95155 4285
Verifikace software, model checking, SAT, SMT

Mgr. Aleksander Boruch-Gruszecki

Vědecký pracovník | KDSS
Aleksander Boruch-Gruszecki
Místnost S 309

Mgr. Vojtěch Horký, Ph.D.

Vědecký pracovník | KDSS
Vojtěch Horký
Telefon 95155 4457
Místnost S 205
Výkon softwaru, automatizované měření výkonu, dokumentace výkonu software

Externí pracovníci

RNDr. Ing. Vojtěch Aschenbrenner

Externí pracovník | KDSS
Místnost S 205
Operační systémy, počítačové sítě, překladače, výkonnost softwaru

Bc. David Čepelík

Externí pracovník | KDSS

RNDr. Jakub Daniel

Externí pracovník | KDSS
Telefon 95155 4121
Verifikace software, analýza programů

Petra Novotná

Ostatní pracovník | KTIML
Externí pracovník | KDSS
Telefon 95155 4245
Místnost S 308

Mgr. Václav Pech

Externí pracovník | KDSS

Pavel Šimerda

Externí pracovník | KDSS

Ostatní pracovníci

Ing. Lucie Lerch

Ostatní pracovník | KDSS
Lucie Lerch

Doktorandi

Mgr. Vlastimil Dort

Doktorand | KDSS
Telefon 95155 4235
Statická analýza programů, typové systémy

Mgr. Filip Kliber

Doktorand | KDSS
Telefon 95155 4121
Místnost S 309
Programování, analýza programů, překladače

RNDr. Filip Krijt

Doktorand | KDSS
Dynamické softwarové architektury, samo-adaptující se systémy, chytré kyber-fyzikální systémy

RNDr. Dominik Škoda

Doktorand | KDSS
Dynamické softwarové architektury, samo-adaptující se systémy, chytré kyber-fyzikální systémy