Pracoviště

Katedra aplikované matematiky

http://kam.mff.cuni.cz/

Vedoucí katedry

Martin Loebl

prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.

Místnost S 223

Zástupce vedoucího katedry

Milan Hladík

doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.

Místnost S 325

Tajemník katedry

Jan Hubička

doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D.

Místnost S 322

Sekretářka katedry

Petra Příhodová

Petra Příhodová

Místnost S 222

Výzkumné a pedagogické aktivity Katedry aplikované matematiky (KAM) jsou soustředěny na optimalizaci a operační výzkum, geometrii a topologii, teorii grafů, algoritmů a matematických struktur a příbuzné obory.

KAM klade důraz na informatický a matematický výzkum na světové úrovni a pravidelně aktualizuje své pedagogické aktivity pro bakaláře, magistry a doktorandy podle nových trendů. Magistři a doktorandi KAM se tradičně zapojují do mezinárodní vědecké práce za podpory řady prestižních grantů, českých i evropských, které koordinují členové KAM.

KAM zajišťuje výuku základních kurzů diskrétní matematiky, optimalizace, algebry a matematické analýzy a její členové vyučují také nové trendy v geometrii a algoritmické teorii her či v algoritmech a datových strukturách.

Akademičtí pracovníci

  • Profesoři
  • Emeritní profesoři
  • Hostující profesoři
  • Docenti
  • Odborní asistenti
  • Lektoři

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

Profesor | KAM
Člen | Vědecká rada
Jan Kratochvíl
Telefon 95155 4234
Místnost S 226
Teoretická informatika

prof. RNDr. Luděk Kučera, DrSc.

Profesor | KAM
Luděk Kučera
Telefon 95155 4233
Místnost S 225
Teoretická informatika

prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.

Profesor | KAM
Martin Loebl
Telefon 95155 4329
Místnost S 223
Diskrétní matematika, algoritmy a složitost, optimalizace

prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.

Profesor | KAM
Člen | Vědecká rada
Aleš Pultr
Telefon 95155 4231
Místnost S 224
Teoretická informatika

prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc.

Emeritní profesor | KAM
Karel Zimmermann
Telefon 95155 4262
Místnost S 325
Operační výzkum, optimalizace

doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D.

Docent | KAM
Člen | Akademický senát
Jiří Fiala
Telefon 95155 4322
Místnost S 224
Grafové algoritmy, výpočetní složitost, třídy grafů

doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D.

Docent | KAM
Milan Hladík
Telefon 95155 4308
Místnost S 325
Optimalizace, lineární algebra, intervalové počítání

doc. Mgr. Jan Hubička, Ph.D.

Docent | KAM
Jan Hubička
Telefon 95155 4373
Místnost S 322
Teoretická informatika

doc. RNDr. Martin Klazar, Dr.

Docent | KAM
Martin Klazar
Telefon 95155 4238
Místnost S 224
Enumerativní (a extremální) kombinatorika, teorie čísel

doc. Mgr. Petr Kolman, Ph.D.

Docent | KAM
Petr Kolman
Telefon 95155 4155
Místnost S 225
Teorie algoritmů, aproximační algoritmy, teorie grafů, optimalizace

doc. RNDr. Martin Tancer, Ph.D.

Docent | KAM
Martin Tancer
Telefon 95155 4206
Místnost S 325
Teoretická informatika

doc. Hans Raj Tiwary, M.Sc., Ph.D.

Docent | KAM
Hans Raj Tiwary
Telefon 95155 4307
Místnost S 225
Teoretická informatika

doc. RNDr. Pavel Valtr, Dr.

Docent | KAM
Pavel Valtr
Telefon 95155 4228
Místnost S 226
Teoretická informatika, kombinatorická geometrie

RNDr. Martin Balko, Ph.D.

Odborný asistent | KAM
Martin Balko
Telefon 95155 4220
Místnost S 125
Teorie grafů, kombinatorika, Ramseyova teorie, kombinatorická geometrie

Andreas Emil Feldmann, Dr.

Odborný asistent | KAM
Andreas Emil Feldmann
Telefon 95155 4233
Místnost S 225
Parametrizované aproximační algoritmy, návrhy sítí, metrická vnoření

Mgr. Tereza Klimošová, Ph.D.

Odborný asistent | KAM
Tereza Klimošová
Telefon 95155 4220
Místnost S 125
Teorie grafů, kombinatorika

Mgr. Jan Kynčl, Ph.D.

Odborný asistent | KAM
Jan Kynčl
Telefon 95155 4149
Místnost S 125
Diskrétní geometrie, kombinatorika, kreslení grafů

Mgr. Martin Mareš, Ph.D.

Lektor | KAM
Martin Mareš
Telefon 95155 4221
Místnost S 322
Algoritmy a datové struktury

Vědečtí pracovníci

Sameer Desai, Ph.D.

Vědecký pracovník | KAM
Sameer Desai

RNDr. David Chodounský, Ph.D.

Vědecký pracovník | KAM
Externí pracovník | Katedra algebry
David Chodounský
Teoretická informatika, teorie množin, forsing

Hossein Moosaei, Ph.D.

Vědecký pracovník | KAM
Hossein Moosaei
Místnost S 324

RNDr. Pavel Paták, Ph.D.

Vědecký pracovník | KAM
Pavel Paták
Kombinatorická topologie a geometrie

Mgr. Michaela Seifrtová

Vědecký pracovník | KAM
Michaela Seifrtová
Telefon 95155 4149
Místnost S 125
Teoretická informatika

Externí pracovníci

RNDr. Naděžda Krylová, CSc.

Externí pracovník | KAM
Telefon 95155 4262
Místnost S 325
Teoretická informatika

Tomáš Sláma

Externí pracovník | KAM
Telefon 95155 4146
Místnost S 322

Ostatní pracovníci

Pravoslava Havelková, DiS.

Ostatní pracovník | KAM
Pravoslava Havelková
Telefon 95155 4455
Místnost S 124

RNDr. Helena Nyklová

Ostatní pracovník | KAM
Helena Nyklová
Telefon 95155 4290
Místnost S 226
Teoretická informatika

Petra Příhodová

Ostatní pracovník | KAM
Externí pracovník | IÚUK
Petra Příhodová
Telefon 95155 4230
Místnost S 222

Doktorandi

Mgr. Denys Bulavka

Doktorand | KAM
Kombinatorická geometrie, topologie

Mgr. Jaroslav Hančl

Doktorand | KAM
Telefon 95155 4432
Místnost S 508
Teoretická informatika

Mgr. Nikola Jedličková

Doktorand | KAM
Teoretická informatika

Mgr. Matej Moravčík

Doktorand | KAM

Mgr. Michael Skotnica

Doktorand | KAM
Telefon 95155 4294
Místnost S 320
Kombinatorická teorie grup, algebraická topologie, výpočetní složitost

Mgr. Tung Anh Vu

Doktorand | KAM
Telefon 95155 4147
Místnost S 322

Mgr. Peter Zeman

Doktorand | KAM
Telefon 95155 4294
Místnost S 320
Algebraická a topologická teorie grafů, permutační toerie grup, problém grafového izomorfismu