Ústav formální a aplikované lingvistiky

http://ufal.mff.cuni.cz/

Zástupce ředitele ústavu

Barbora Vidová Hladká

Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.

Zástupce ředitele ústavu

Jan Hajič

prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

Vedoucí sekretariátu

Libuše Brdičková

Libuše Brdičková

Ústav formální a aplikované lingvistiky je výzkumným a pedagogickým pracovištěm, které se zabývá nejrůznějšími tématy z oblasti zpracování přirozeného jazyka, počítačové lingvistiky a jazykových technologií. Je součástí mnoha vědeckých projektů jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

v bakalářském programu Informatika zajišťuje ÚFAL výuku v rámci zaměření Umělá inteligence, v navazujícím magisterském programu realizuje studijní program Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika a v doktorském studiu program Matematická lingvistika. Veškerá výuka je vedena v češtině a v angličtině. Pracoviště je také členem evropského magisterského programu LCT EU.

Akademičtí pracovníci

  • Profesoři
  • Docenti
  • Odborní asistenti
  • Lektoři

prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

Profesor | ÚFAL
Jan Hajič
Telefon 95155 4257
Místnost S 420
Korpusy jazykových dat, slovníky, sémantika, strojový překlad, zpracování přirozeného jazyka

prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.

Profesor | ÚFAL
Eva Hajičová
Telefon 95155 4272
Místnost S 407
Korpusy jazykových dat, syntax, sémantika, informační struktura, analýza diskurzu

prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.

Profesor | ÚFAL
Jarmila Panevová
Telefon 95155 4305
Místnost S 412
Morfologie, syntax, valence, tektogramatická reprezentace, koreference

doc. RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D.

Docent | ÚFAL
Ondřej Bojar
Telefon 95155 4276
Místnost S 423
Strojový překlad, reprezentace významu, hluboké učení, strojové učení, multilingualita

doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.

Docent | ÚFAL
Markéta Lopatková
Telefon 95155 4258
Místnost S 407
Počítačová lingvistika, syntakticky anotované korpusy, závislostní syntax, valence, lexikální sémantika

doc. RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.

Docent | ÚFAL
Pavel Pecina
Telefon 95155 4332
Místnost S 422
Počítačová lingvistika, zpracování přirozeného jazyka, strojový překlad, vyhledávání informací, multimodalita

doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.

Docent | ÚFAL
Zdeněk Žabokrtský
Telefon 95155 4288
Místnost S 409
Syntakticky anotované korpusy, derivační morfologie, závislostní syntax, jazyková data, zpracování přirozeného jazyka

Mgr. et Mgr. Ondřej Dušek, Ph.D.

Odborný asistent | ÚFAL
Ondřej Dušek
Telefon 95155 4364
Místnost S 424
Dialogové systémy, generování přirozeného jazyka, chatboty, hluboké učení

RNDr. David Mareček, Ph.D.

Odborný asistent | ÚFAL
David Mareček
Místnost S 409
Syntaktická analýza a parsery, strojový překlad, multilingualita, hluboké neuronové sítě, reprezentace významu

RNDr. Milan Straka, Ph.D.

Odborný asistent | ÚFAL
Milan Straka
Telefon 95155 4361
Místnost S 420
Hluboké učení, zpracování přirozeného jazyka, morfologická analýza a tagging, syntaktická analýza a parsing, univerzální závislosti

Mgr. Nino Peterek, Ph.D.

Lektor | ÚFAL
Nino Peterek
Telefon 95155 4254
Místnost S 423
Počítačová lingvistika, zpracování řeči, korpusy jazykových dat, multilingualita, multimodalita

Vědečtí pracovníci

Mgr. Petra Barančíková

Vědecký pracovník | ÚFAL
Petra Barančíková
Místnost S 423
Strojové učení, zpracování přirozeného jazyka

Mgr. et Mgr. Kateřina Bryanová

Vědecký pracovník | ÚFAL
Kateřina Bryanová
Telefon 9  515 543 96
Místnost S 412

Erion Çano, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Erion Çano
Telefon 95155 4279
Místnost S 425
Zpracování přirozeného jazyka, vyhledávání informací, generování přirozeného jazyka

Mgr. Silvie Cinková, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Silvie Cinková
Telefon 95155 4224
Místnost S 423
Zpracování textu, jazyková data, vyhledávání v jazykových databázích

Mgr. Ing. Kira Droganova

Vědecký pracovník | ÚFAL
Kira Droganova
Místnost S 409
Počítačová lingvistika, syntakticky anotované korpusy, jazyková data, syntaktická analýza a parsery, univerzální závislosti

Mgr. Eva Fučíková

Vědecký pracovník | ÚFAL
Eva Fučíková
Telefon 95155 4131
Místnost S 423
Syntakticky anotované korpusy, slovníky, valence

Mgr. Jan Hajič, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Jan Hajič
Místnost S 423
Hluboké učení, multimodalita, zpracování signálu

Mgr. Jana Hamrlová, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Jana Hamrlová
Telefon 95155 4252
Místnost S 409

RNDr. Jiří Hana, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Jiří Hana
Telefon 95155 4364
Místnost S 424
Zpracování přirozeného jazyka, generování přirozeného jazyka, morfologie, univerzální závislosti

Mgr. Jindřich Helcl

Vědecký pracovník | ÚFAL
Jindřich Helcl
Místnost S 425
Strojový překlad, hluboké učení, zpracování přirozeného jazyka

Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Barbora Vidová Hladká
Telefon 95155 4223
Místnost S 409
Počítačová lingvistika, syntakticky anotované korpusy, zpracování přirozeného jazyka

RNDr. Jaroslava Hlaváčová, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Jaroslava Hlaváčová
Telefon 95155 4360
Místnost S 422
Morfologie, jazykové korpusy, morfologická analýza a tagování, korpusy jazykových dat

PhDr. Karin Hofmeisterová

Vědecký pracovník | ÚFAL
Karin Hofmeisterová

RNDr. Martin Holub, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Martin Holub
Telefon 95155 4365
Místnost S 425
Zpracování přirozeného jazyka, lexikální sémantika, víceslovné výrazy, slovníky, korpusy jazykových dat, multilingualita

Maarten Janssen, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Maarten Janssen

Mgr. Václava Kettnerová, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Václava Kettnerová
Místnost S 409
Závislostní syntax, valence, slovníky, lexikální sémantika, víceslovné výrazy

Ing. Jana Klímová, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Jana Klímová
Místnost S 425
Korpusy jazykových dat, slovotvorba, valence, slovníky

Mgr. David Klusáček, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
David Klusáček
Zpracování signálu, zpracování řeči, hluboké učení, strojové učení

PhDr. Jiří Kocián

Vědecký pracovník | ÚFAL
Jiří Kocián
Telefon 95155 4391
Místnost S 156
jazyková data, zpracování řeči, sémantika, analýza diskurzu, multimodalita

Mgr. Veronika Kolářová, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Veronika Kolářová
Telefon 95155 4279
Místnost S 420
Závislostní syntax, syntakticky anotované korpusy, valence, slovníky, lexikální sémantika

Mgr. Petr Kujal

Vědecký pracovník | ÚFAL
Petr Kujal

Mgr. Kateřina Lesch, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Kateřina Lesch
Telefon 95155 4363
Místnost S 423

Mgr. Jindřich Libovický, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Jindřich Libovický
Místnost S 422
Strojový překlad, hluboké učení, multimodalita

Mgr. et Mgr. Marie Mikulová, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Marie Mikulová
Telefon 95155 4361
Místnost S 420
Počítačová lingvistika, syntakticky anotované korpusy, morfologie, syntax, tektogramatická reprezentace

RNDr. Jiří Mírovský, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Jiří Mírovský
Telefon 95155 4367
Místnost S 422
Analýza diskurzu, vyhledávání v jazykových databázích, slovníky, syntakticky anotované korpusy

RNDr. Jozef Mišutka, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Jozef Mišutka
Telefon 95155 4260
Místnost S 424

Mgr. Jakub Mlynář, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Jakub Mlynář
Telefon 95155 4391
Místnost S 156
jazyková data, zpracování řeči, sémantika, analýza diskurzu, multimodalita

Mgr. Tomáš Musil

Vědecký pracovník | ÚFAL
Tomáš Musil
Místnost S 409
Zpracování přirozeného jazyka, hluboké neuronové sítě, strojové učení, strojový překlad, reprezentace významu

Mgr. Anna Nedoluzhko, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Anna Nedoluzhko
Telefon 95155 4369
Místnost S 424
Korpusy jazykových dat, lexikální sémantika, koreference, sémantika, analýza diskurzu

Mgr. Michal Novák, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Michal Novák
Telefon 95155 4366
Místnost S 425
Počítačová lingvistika, zpracování přirozeného jazyka, strojové učení, zpracování textu, strojový překlad, koreference, multilingualita

prof. Patrice Pognan

Vědecký pracovník | ÚFAL
Patrice Pognan
Telefon 95155 4305
Místnost S 412
Automatické zpracování jazyků, historická fonologie češtiny, morfologie, syntax, západoslovanské jazyky, berberština

Mgr. Lucie Poláková, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Lucie Poláková
Telefon 95155 4254
Místnost S 423
Analýza diskurzu, koreference, zpracování textu, korpusy jazykových dat, slovníky

Mgr. Martin Popel, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Martin Popel
Místnost S 409
Strojový překlad, hluboké učení, univerzální závislosti, vyhledávání v jazykových databázích, zpracování přirozeného jazyka

Mgr. Rudolf Rosa, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Rudolf Rosa
Místnost S 409
Multilingualita, zpracování textu, morfologická analýza a tagování, syntaktická analýza a parsery, hluboké neuronové sítě

PhDr. Kateřina Rysová, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Kateřina Rysová
Místnost S 423
Počítačová lingvistika, korpusy jazykových dat, analýza diskurzu, informační struktura, závislostní syntax

PhDr. Magdaléna Rysová, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Magdaléna Rysová
Místnost S 423
Počítačová lingvistika, korpusy jazykových dat, analýza diskurzu, slovníky, koreference

Ing. Shadi Saleh

Vědecký pracovník | ÚFAL
Shadi Saleh
počítačová lingvistika, vyhledávání informací, strojový překlad, hluboké učení

RNDr. Jana Straková, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Jana Straková
Místnost S 420
Zpracování přirozeného jazyka, hluboké učení, zpracování textu, morfologická analýza a tagování, syntaktická analýza a parsery, vyhledávání informací

Mgr. Pavel Straňák, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Pavel Straňák
Telefon 95155 4247
Místnost S 424

Mgr. Pavlína Synková, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Pavlína Synková
Telefon 95155 4254
Místnost S 423
Analýza diskurzu, morfologie, syntax, slovníky, korpusy jazykových dat

Mgr. Magda Ševčíková, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Magda Ševčíková
Telefon 95155 4223
Místnost S 409
Počítačová lingvistika, derivační morfologie, slovotvorba, závislostní syntax, syntakticky anotované korpusy

Mgr. Barbora Štěpánková, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Barbora Štěpánková
Morfologie, syntax, lexikální sémantika, informační struktura

Mgr. Pavel Taufer

Vědecký pracovník | ÚFAL
Pavel Taufer
Hluboké učení, neuronové sítě, strojové učení

PhDr. Zdeňka Urešová, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Zdeňka Urešová
Telefon 95155 4361
Místnost S 420
Syntakticky anotované korpusy, slovníky, lexikální sémantika, valence, tektogramatická reprezentace

Mgr. Dušan Variš

Vědecký pracovník | ÚFAL
Dušan Variš
Místnost S 423
Zpracování přirozeného jazyka, hluboké učení, strojový překlad

Mgr. et Mgr. Anna Vernerová, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Anna Vernerová
Místnost S 424
Korpusy jazykových dat, syntakticky anotované korpusy, slovníky, valence, syntax

Mgr. Zuzana Vorlíková

Vědecký pracovník | ÚFAL
Zuzana Vorlíková

RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Daniel Zeman
Telefon 95155 4225
Místnost S 409
Počítačová lingvistika, jazykové technologie, morfologická analýza a značkování, syntaktická analýza a parsing, morfologie, závislostní syntax, valence, univerzální závislosti, vícejazyčnost

PhDr. Šárka Zikánová, Ph.D.

Vědecký pracovník | ÚFAL
Šárka Zikánová
Telefon 95155 4224
Místnost S 423
Syntakticky anotované korpusy, syntax, analýza diskurzu, informační struktura

Externí pracovníci

PhDr. Petra Hoffmannová

Externí pracovník | ÚFAL
Telefon 95155 4297
Místnost S 158
Vyhledávání informací

Mgr. Amir Kamran

Externí pracovník | ÚFAL

Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.

Externí pracovník | ÚFAL

Ostatní pracovníci

Libuše Brdičková

Ostatní pracovník | ÚFAL
Libuše Brdičková
Telefon 95155 4278
Místnost S 408

Ing. Lenka Fišerová

Ostatní pracovník | ÚFAL
Lenka Fišerová

Mgr. Milan Fučík

Ostatní pracovník | ÚFAL
Milan Fučík
Telefon 95155 4325
Místnost S 426

Ing. Ivan Heráň

Ostatní pracovník | ÚFAL
Ivan Heráň
Telefon 95155 4186
Místnost S 426

Ing. Libuše Kaprálová

Ostatní pracovník | ÚFAL
Libuše Kaprálová
Telefon 95155 4273

Anna Kotěšovcová

Ostatní pracovník | ÚFAL
Anna Kotěšovcová
Telefon 95155 1662
Místnost S 408

Marie Křížková

Ostatní pracovník | ÚFAL
Marie Křížková
Telefon 95155 4306
Místnost S 412

Hana Kubištová

Ostatní pracovník | ÚFAL
Hana Kubištová
Telefon 9  515 543 96
Místnost S 408

Mgr. Lukáš Kyjánek

Ostatní pracovník | ÚFAL
Lukáš Kyjánek
Počítačová lingvistika, derivační morfologie, slovotvorba, multilingualita

Ing. Martin Lhoták

Ostatní pracovník | ÚFAL
Martin Lhoták

David Nápravník

Ostatní pracovník | ÚFAL
David Nápravník

Mgr. Sangeet Sagar

Ostatní pracovník | ÚFAL
Sangeet Sagar

Vojtěch Srdečný

Ostatní pracovník | ÚFAL
Vojtěch Srdečný

Mgr. Tereza Vojtěchová

Ostatní pracovník | ÚFAL
Tereza Vojtěchová
Telefon 9  515 542 89
Místnost S 412

Doktorandi

Mgr. Jakub Arnold

Doktorand | ÚFAL
Hluboké učení, hluboké neuronové sítě, strojové učení, zpracování přirozeného jazyka

Mgr. Michal Auersperger

Doktorand | ÚFAL
Místnost S 424
Hluboké učení, zpracování přirozeného jazyka

Sunit Bhattacharya

Doktorand | ÚFAL

Bushra Jawaid

Doktorand | ÚFAL

Mgr. Adéla Kalužová

Doktorand | ÚFAL

Matěj Kratochvíl

Doktorand | ÚFAL

Mgr. Ema Krejčová

Doktorand | ÚFAL

Mgr. Vincent Kríž

Doktorand | ÚFAL
Telefon 95155 4223
Místnost S 409
Počítačová lingvistika, propojená data, syntaktická analýza a parsery

Mgr. Jan Oldřich Krůza

Doktorand | ÚFAL
Korpusy jazykových dat, zpracování řeči

Mgr. Ivana Kvapilíková

Doktorand | ÚFAL
Místnost S 423
Strojový překlad, hluboké učení

Septina Dian Larasati

Doktorand | ÚFAL

Ing. Tomasz Limisiewicz

Doktorand | ÚFAL

Mgr. Dominik Macháček

Doktorand | ÚFAL
Místnost S 508
Strojový překlad, hluboké učení

Sonja Marković, M.A.

Doktorand | ÚFAL
Místnost S 508
Korpusy jazykových dat, závislostní syntax, univerzální závislosti

Nikita Mediankin

Doktorand | ÚFAL

Sourabrata Mukherjee

Doktorand | ÚFAL

Ivana Sixtová

Doktorand | ÚFAL

Roman Sudarikov

Doktorand | ÚFAL

Mgr. Jonáš Vidra

Doktorand | ÚFAL
Místnost S 409
Počítačová lingvistika, strojové učení, derivační morfologie, multilingualita

Mgr. Miroslav Vodolán

Doktorand | ÚFAL