Katedra softwarového inženýrství

http://www.ksi.mff.cuni.cz/

Zástupce vedoucího katedry

Tomáš Skopal

prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

Tajemník katedry

Filip Zavoral

RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.

Sekretářka katedry

Eva Mládková

Eva Mládková

Katedra softwarového inženýrství se zaměřuje na výuku a výzkum v oblasti softwarových a databázových systémů a jejich aplikacemi. Na pracovišti působí několik výzkumných skupin, které se zabývají tématy od multimediálního vyhledávání, doporučovacích systémů, technologií propojených dat na webu, velkých dat, bioinformatických aplikací až po cloud computing a vysoce výkonné paralelní systémy. Výzkum probíhá v rámci národních i evropských projektů základního výzkumu, aplikovaného i smluvního výzkumu. Katedra zajišťuje pro bakalářské a magisterské studenty kurzy v rámci programů softwarového a datového inženýrství.

Akademičtí pracovníci

  • Profesoři
  • Docenti
  • Odborní asistenti
  • Lektoři

prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.

Profesor | KSI
Jaroslav Pokorný
Telefon 95155 4265
Místnost S 306
Databázové systémy, dotazovací jazyky, organizace dat, NoSQL databáze, Big Data, grafové databáze

prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.

Profesor | KSI
Tomáš Skopal
Telefon 95155 4227
Místnost S 209
Podobnostní vyhledávání, multimedia retrieval, databázové systémy, nestrukturovaná data

prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.

Profesor | KSI
Peter Vojtáš
Telefon 95155 4239
Místnost S 306
Modely zákaznických preferencí, dynamická semantizace webu, preferenční Datalog, Galois-Tukey konexe/redukce

doc. RNDr. David Hoksza, Ph.D.

Docent | KSI
David Hoksza
Místnost S 202
Bioinformatika, chemická informatika, vizualizace

doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.

Docent | KSI
Irena Holubová
Telefon 95155 4316
Místnost S 209
NoSQL databáze, mutli-model databáze, management změn

doc. Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.

Docent | KSI
Martin Nečaský
Místnost S 209
Sémantický web, propojená data, znalostní grafy, konceptuální modelování

RNDr. Jakub Klímek, Ph.D.

Odborný asistent | KSI
Jakub Klímek
Místnost S 209
Sémantický web, propojená data, webové služby, re-decentralizace webu

Mgr. Ladislav Peška, Ph.D.

Odborný asistent | KSI
Ladislav Peška
Místnost S 209
Doporučovací systémy, uživatelské preference, information retrieval, aplikované strojové učení

RNDr. Martin Svoboda, Ph.D.

Odborný asistent | KSI
Martin Svoboda
Místnost S 209
NoSQL databáze, dotazovací jazyky, maximalizace šíření vlivu, regulární stromové gramatiky, propojená data

Mgr. Petr Škoda, Ph.D.

Odborný asistent | KSI
Petr Škoda
Místnost S 209
Propojená data, chemická informatika

RNDr. David Bednárek, Ph.D.

Lektor | KSI
David Bednárek
Telefon 95155 4191
Místnost S 203
Překladače, programování zaměřené na výkon, programování a metaprogramování v C++

RNDr. Michal Kopecký, Ph.D.

Lektor | KSI
Michal Kopecký
Telefon 95155 4269
Místnost S 202
Relační databáze, doporučování, sémantizace

RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.

Lektor | KSI
Jakub Yaghob
Telefon 95155 4274
Místnost S 203
Paralelní/distribuované/výkonové výpočty, překladače, zpracování velkých dat, programování v C++

RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.

Lektor | KSI
Filip Zavoral
Telefon 95155 4192
Místnost S 203
Vývoj software, C++, distribuované systémy, zpracování dat

Vědečtí pracovníci

Ing. David Bernhauer

Vědecký pracovník | KSI
David Bernhauer

Externí pracovníci

Bohumír Zoubek

Externí pracovník | KSI

Ostatní pracovníci

Eva Mládková

Ostatní pracovník | KSI
Eva Mládková
Telefon 95155 4250
Místnost S 308

Mgr. Tomáš Souček

Ostatní pracovník | KSI
Tomáš Souček

Doktorandi

RNDr. Štěpán Balcar

Doktorand | KSI
Doporučovací systémy, evoluční algoritmy

Mgr. Tomáš Faltín

Doktorand | KSI
Distribuované systémy, paralelní programování, velká data

Mgr. Ing. Robert Husák

Doktorand | KSI
Místnost S 202
Analýza a verifikace programů, kompilace dynamických jazyků

Mgr. Miloš Chaloupka

Doktorand | KSI
Telefon 95155 4260
Místnost S 208
Propojená data, překlad dotazů SPARQL na SQL, virtuální RDF databáze

Mgr. Jelínek Jan

Doktorand | KSI
Telefon 95155 4260
Místnost S 208