Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů

http://d3s.mff.cuni.cz

Vedoucí katedry

Petr Tůma

prof. Ing. Petr Tůma, Dr.

Zástupce vedoucího katedry

Tomáš Bureš

prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.

Sekretářka katedry

Petra Novotná

Petra Novotná

Výzkum i výuka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů se soustředí na vývoj spolehlivého softwaru pro distribuovaná prostředí: od kyberfyzických systémů a internetu věcí až po cloud. Výzkum zahrnuje pokročilé metody pro návrh architektury softwaru a jeho adaptaci, modelem řízený vývoj a testování, formální verifikaci softwaru či měření a modelování výkonnosti.

Katedra aktivně spolupracuje s akademickými i průmyslovými partnery na národní i mezinárodní úrovni a zajišťuje vybrané kurzy pro studenty bakalářského i magisterského studia.

Akademičtí pracovníci

  • Profesoři
  • Docenti
  • Lektoři

prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.

Profesor | KDSS
Tomáš Bureš
Telefon 95155 4236
Místnost S 212
Dynamické softwarové architektury, samo-adaptující se systémy, chytré kyber-fyzikální systémy

prof. Ing. František Plášil, DrSc.

Profesor | KDSS
František Plášil
Telefon 95155 4266
Místnost S 212
Softwarové architektury, samo-adaptující se systémy, formální metody

prof. Ing. Petr Tůma, Dr.

Profesor | KDSS
Petr Tůma
Telefon 95155 4267
Místnost S 205
Výkon software, metody měření, performance engineering

doc. Ing. Lubomír Bulej, Ph.D.

Docent | KDSS
Lubomír Bulej
Telefon 95155 4189
Místnost S 205
Dynamická analýza programů, vyhodnocování a testování výkonnosti software

doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D.

Docent | KDSS
Petr Hnětynka
Telefon 95155 9043
Místnost S 212
Dynamické softwarové architektury, samo-adaptující se systémy, chytré kyber-fyzikální systémy

doc. RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.

Docent | KDSS
Jan Kofroň
Telefon 95155 4285
Místnost S 309
Verifikace software, model checking

doc. RNDr. Pavel Parízek, Ph.D.

Docent | KDSS
Pavel Parízek
Telefon 95155 4148
Místnost S 202
Verifikace software, analýza programů

Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.

Lektor | KDSS
Pavel Ježek
Telefon 95155 4235
Místnost S 204
Výuka programování, C#, .NET

RNDr. Alena Koubková, CSc.

Lektor | KDSS
Alena Koubková
Telefon 95155 4268
Místnost S 202
Datové struktury, analýza algoritmů

Vědečtí pracovníci

Rima Al Ali

Vědecký pracovník | KDSS
Rima Al Ali
Telefon 95155 4235
Místnost S 204
Nejistota v adaptivních systémech, samo-adaptující se systémy, kyber-fyzikální systémy

Mgr. Vojtěch Horký, Ph.D.

Vědecký pracovník | KDSS
Vojtěch Horký
Telefon 95155 4457
Místnost S 205
Výkon softwaru, automatizované měření výkonu, dokumentace výkonu software

Bc. Petr Siegl

Vědecký pracovník | KDSS
Petr Siegl

Externí pracovníci

Ing. Vojtěch Aschenbrenner

Externí pracovník | KDSS
Místnost S 205
Operační systémy, počítačové sítě, překladače, výkonnost softwaru

RNDr. Jakub Daniel

Externí pracovník | KDSS
Telefon 95155 4121
Verifikace software, analýza programů

RNDr. Leo Galamboš, Ph.D.

Externí pracovník | KDSS
Telefon 910 800 252
Internet of Things, platformy pro big data, kyberbezpečnost

Mgr. Adam Hornáček

Externí pracovník | KDSS

Doktorandi

Mgr. Martin Blicha

Doktorand | KDSS
Telefon 95155 4121
Verifikace software, model checking, SAT, SMT

Mgr. Vlastimil Dort

Doktorand | KDSS
Telefon 95155 4235
Statická analýza programů, typové systémy

Mgr. Filip Kliber

Doktorand | KDSS
Telefon 95155 4121
Místnost S 309
Programování, analýza programů, překladače

RNDr. Filip Krijt

Doktorand | KDSS
Dynamické softwarové architektury, samo-adaptující se systémy, chytré kyber-fyzikální systémy

Antonín Steinhauser

Doktorand | KDSS
Testování bezpečnosti, skenery zranitelnosti

RNDr. Dominik Škoda

Doktorand | KDSS
Dynamické softwarové architektury, samo-adaptující se systémy, chytré kyber-fyzikální systémy

Mgr. Jiří Vinárek

Doktorand | KDSS
Telefon 95155 4121
Verifikace software, model checking