Informatický ústav Univerzity Karlovy

http://iuuk.mff.cuni.cz/

Zástupce ředitele ústavu

Robert Šámal

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.

Tajemník ústavu

Ondřej Pangrác

RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.

Sekretářka ústavu

Petra Milštainová

Petra Milštainová

Hlavní náplní Informatického ústavu Univerzity Karlovy je výzkum v oblasti teoretické informatiky, včetně vytváření potřebného zázemí a poskytování trvalé podpory pro vědecko-organizační činnost, s důrazem na zapojení do velkých výzkumných projektů a dalších aktivit na celouniverzitní a mezinárodní úrovni. Ústav se podílí na zajištění doktorského studijního oboru 4I4 Diskrétní modely a na výuce řady povinných předmětů a výběrových přednášek doktorského, magisterského a bakalářského studia z oblasti teoretické informatiky a diskrétní matematiky, zejména z teorie algoritmů, teorie grafů, matematické analýzy, optimalizace a datových struktur.

Akademičtí pracovníci

  • Profesoři
  • Docenti
  • Odborní asistenti
  • Lektoři

prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.

Profesor | IÚUK
Michal Koucký
Telefon 95155 4328
Místnost S 326
Teoretická informatika, výpočetní složitost, algoritmy a datové struktury

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.

Profesor | IÚUK
Jaroslav Nešetřil
Telefon 95155 4229
Místnost S 220
Teoretická informatika

prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.

Profesor | IÚUK
Jiří Sgall
Telefon 95155 4293
Místnost S 307
Teorie algoritmů, online algoritmy, aproximační algoritmy, rozvrhování, výpočetní složitost

doc. RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.

Docent | IÚUK
Vít Jelínek
Telefon 95155 4326
Místnost S 323
Kombinatorika, diskrétní geometrie, teorie grafů

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.

Docent | IÚUK
Robert Šámal
Telefon 95155 4326
Místnost S 323
Barevnost grafů, homomorfismy, nenulové toky, aplikace pravděpodobnosti v kombinatorice

Mgr. Pavel Hubáček, Ph.D.

Odborný asistent | IÚUK
Pavel Hubáček
Telefon 95155 4458
Místnost S 326
Kryptografie, výpočetní složitost, teoretická informatika

Mgr. Martin Koutecký, Ph.D.

Odborný asistent | IÚUK
Martin Koutecký
Telefon 95155 4460
Místnost S 326
Teoretická informatika

Irena Penev, Dr.

Odborný asistent | IÚUK
Irena Penev
Místnost S 323
Teorie grafů, grafové algoritmy

RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.

Lektor | IÚUK
Ondřej Pangrác
Telefon 95155 4149
Místnost S 125
Teorie grafů, grafové algoritmy, teorie matroidů

Vědečtí pracovníci

Samuel Walker Braunfeld, Ph.D.

Vědecký pracovník | IÚUK
Samuel Walker Braunfeld

Andrew Goodall, D.Phil.

Vědecký pracovník | IÚUK
Andrew Goodall
Telefon 95155 2662
Místnost S 125
Algebraické teorie grafů, kombinatorika, topologické teorie grafů

Ing. David Hartman, Ph.D.

Vědecký pracovník | IÚUK
David Hartman
Telefon 95155 4220
Místnost S 324
Algebraická teorie grafů, kombinatorika, komplexní sítě, optimalizace, intervalová aritmetika

Ida Kantor, M.Sc.

Vědecký pracovník | IÚUK
Ida Kantor
Místnost S 326
Kombinatorika, teorie grafů, konečné struktury

Jamal Kaled Kawach, Ph.D.

Vědecký pracovník | IÚUK
Jamal Kaled Kawach
Místnost S 324

Patrice Ossona De Mendez

Vědecký pracovník | IÚUK
Patrice Ossona De Mendez

Vibha Sahlot, Dr.

Vědecký pracovník | IÚUK
Vibha Sahlot

Externí pracovníci

prof. RNDr. Petr Pančoška, CSc.

Externí pracovník | IÚUK
Telefon 95155 1268
Místnost S 324
Teoretická informatika

prof. Vojtěch Rödl

Externí pracovník | IÚUK
Místnost S 220

Ostatní pracovníci

Petra Milštainová

Ostatní pracovník | IÚUK
Petra Milštainová
Telefon 95155 4324
Místnost S 222

Mgr. Eva Šauerová, M.Sc.

Ostatní pracovník | IÚUK
Eva Šauerová
Telefon 95155 4199
Místnost S 124

Doktorandi

Mgr. Jan Bok

Doktorand | IÚUK
Místnost S 508
Teorie grafů, kombinatorika, algoritmy, teorie her, intervalová analýza

Michal Čertík, M.Sc.

Doktorand | IÚUK
Místnost S 320

Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Doktorand | IÚUK
Telefon 95155 4433
Místnost S 508
Výpočetní a komunikační složitost

Mgr. Lukáš Folwarczný

Doktorand | IÚUK
Telefon 222 090 767

RNDr. Radek Hušek

Doktorand | IÚUK
Telefon 95155 4327
Místnost S 322

Mgr. Matej Lieskovský

Doktorand | IÚUK
Teoretická informatika

Mgr. Michal Opler

Doktorand | IÚUK
Místnost S 322
Permutace, výpočetní složitost, teorie grafů

Mgr. Aneta Pokorná

Doktorand | IÚUK
Místnost S 322

Mgr. Jana Syrovátková

Doktorand | IÚUK
Telefon 95155 4435