Distanční výuka - rok 2020/21

Vážené studentky, vážení studenti,

zimní semestr 2020/21 bude od začátku probíhat distančně, s možnou výjimkou pro experimentální předměty do 15 osob (robotika, pokročilé předměty vyžadující speciální softwarové vybavení). Lze očekávat, že výuka bude omezena na distanční po většinu semestru. Naším cílem je distanční formou zajistit výuku ve standardním objemu a kvalitě. Zkušenosti z jarního období ukazují, že to společně můžeme zvládnout.

Informace vedení fakulty k aktuálním omezením a jejich případným změnám najdete na stránce https://www.mff.cuni.cz/koronavirus.

Na informatické sekci jsme se dohodli, že ke komunikaci budeme používat kromě emailu a webových stránek také platformy zoom a moodle. Podrobnější přehledové a technické informace postupně doplňujeme na celofakultnísekční stránky.

Online výuka bude probíhat podle stávajícího rozvrhu v SISu. Informace o formě výuky poskytnou vyučující na stránkách předmětů v SISu a případně na svých webových stránkách (na které je v takovém případě ze stránky předmětu odkaz v oddílu „Další informace“). Pro předměty v doporučeném průběhu prvního semestru najdete stránky předmětů zde:

Předmět Stránky v SISu Stránky vyučujících
Algoritmizace NPRG062 https://ksvi.mff.cuni.cz/~dvorak/vyuka/ https://ksvi.mff.cuni.cz/~topfer/
Programování 1 NPRG030 https://ksvi.mff.cuni.cz/~holan/
Principy počítačů NSWI120 http://d3s.mff.cuni.cz/teaching/nswi120
Úvod do počítačových sítí NSWI141 https://www.ksi.mff.cuni.cz/teaching/nswi141-web/pages/
Diskrétní matematika NDMI002 http://mj.ucw.cz/vyuka/dm/
Lineární algebra 1 NMAI057 https://kam.mff.cuni.cz/~balko/ln12021/LN1.html
Tělesná výchova I NTVY014  
Matematické dovednosti NMAI069 https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10374
Anglický jazyk pro středně pokročilé I NJAZ070  

V případě online výuky budeme zejména přednášky zaznamenávat pro studenty, kteří nebudou sledovat v reálném čase. Platforma zoom umožňuje interakci, která je také zaznamenávána; pokud nechcete být součástí záznamu, sledujte prosím přednášky s vypnutým videem – i v takovém případě můžete klást otázky např. v chatu. V současné době je možné využívat i individuální osobní konzultace ke kontaktu s vyučujícími.

Pro úspěšné zvládnutí distanční výuky je podle našich zkušeností nutné vyhradit si na práci dostatečný čas a také zajistit dobré pracovní  prostředí, včetně kvalitního internetového připojení a dostatečného soukromí. Pokud se rozhodujete, zda zůstanete doma mimo Prahu či budete bydlet na koleji, berte ohled i na tyto aspekty. K výhodám koleje patří i osobní kontakt s ostatními studenty a případně i vyučujícími na fakultě. V tuto chvíli je možné se ubytovávat, je možné také nástup na kolej odložit až do 1.11.

Distanční výuka nemůže plně nahradit běžný akademický život, setkávání spolužáků, společné školní i jiné aktivity. Proto Vám doporučujeme aktivně vyhledávat takové kontakty, ať už osobní nebo virtuální.

Vzhledem k situaci lze předpokládat, že bude docházet k nepravidelnostem a neočekávaným situacím na straně studentů i vyučujících. Pokud nastanou nečekané situace a problémy, je na místě o nich mluvit, informovat Vaše vyučující, studijní proděkany, garanta programu či sekčního proděkana. S tím, že nějaké problémy mohou nastat, počítáme, budeme se je snažit řešit a brát v úvahu. Rádi bychom i Vás poprosili o vstřícnost a pochopení.

S pozdravem,

prof. Jiří Sgall
proděkan pro informatickou sekci
sgall@iuuk.mff.cuni.cz

doc. Ondřej Čepek
garant bakalářského programu Informatika
ondrej.cepek@mff.cuni.cz

25. 9. 2020