Distanční výuka

Vážené studentky, vážení studenti,

jak víte, v návaznosti na rozhodnutí vlády byla minulý týden zrušena skupinová výuka a opatření vlády byla postupně ještě zpřísněna. Očekáváme, že omezení budou pokračovat nejméně měsíc, možná i déle. Naším cílem je postupné obnovení pravidelné distanční výuky a dokončení výuky v tomto semestru včetně závěrečných zkoušek a obhajob (termín a způsob jejich provádění budeme upřesňovat později). Předpokládáme, že podle situace může dojít ke změně harmonogramu semestru a zpoždění v řádu týdnů.

Na informatické sekci jsme se dohodli, že ke komunikaci budeme používat kromě emailu a webových stránek také platformy zoom a moodle. Podrobnější přehledové a technické informace postupně doplňujeme na celofakultnísekční stránky.

Postupně Vás jednotliví vyučující informují o tom, jakým způsobem bude probíhat výuka předmětů, které máte zapsané. Konkrétní formu výuky zvolí vyučující, v různé míře může zahrnovat online přednášky a hromadné i individuální konzultace na platformě zoom. V případě online výuky se budeme snažit respektovat stávající rozvrh a zároveň výuku zaznamenávat pro studenty, kteří výuku nebudou sledovat v reálném  čase – je třeba počítat i s různou kvalitou připojení a jeho výpadky. Platforma zoom umožňuje interakci, která je také zaznamenávána; pokud nechcete být součástí záznamu, sledujte prosím přednášky s vypnutým videem – i v takovém případě můžete klást otázky např. v chatu.

Vzhledem k situaci lze předpokládat, že bude docházet k nepravidelnostem a neočekávaným situacím na straně studentů i vyučujících. Počítáme s tím a budeme se snažit to brát v maximální míře v úvahu. Rádi bychom i Vás poprosili o vstřícnost a pochopení.

S pozdravem,
prof. Jiří Sgall
proděkan pro informatickou sekci

16. 3. 2020