Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 16. prosince 2021

Přítomni: T. Dvořák, Koucký, Loebl, Mrázová, Nečaský, Sgall, Tůma, Vidová Hladká
Hosté: Čepek (na bod 13)
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (11. 11.) - bez připomínek.

 2. Kolegium schválilo nominaci prof. Plášila a prof. Pultra na titul emeritní profesor. Dále bude rozhodovat lednová Vědecká rada.

 3. Kolegium schválilo nominaci na cenu Donatio.

 4. Konkurzy na AP1 mají uzávěrku 20. 1. Jednání komisí proběhne per rollam ve druhé polovině ledna. Pracoviště budou zastoupena vedoucím nebo určeným zástupcem.

 5. Členové kolegia vyjádřili nespokojenost s definicí postdoků. Nevhodně kombinuje dočasné postdoky na 1-2 roky i tenure-track pozice, a požaduje všechny dělat výběrová řízení. To vytváří nadbytečnou administrativu a je to další mínus k nevýhodám postdoka na UK.

 6. Proděkan Sgall vyzval prostřednictvím vedoucích řešitele grantů GAČR ke kontrole správného nastavení úvazků, správného zadání rozpočtů v systému a jejich dočerpání. U projektů, které jsou prodlužované, se musí dělat průběžná, nikoliv závěrečná zpráva.

 7. Program Progres byl prodloužen o půl roku, FÚUP bude na jeho účtu, v lednu bude třeba vytvořit závěrečnou zprávu. Cooperatio bude mít jiná čísla účtů.

 8. V první polovině ledna proběhnou obvyklé schůzky s vedoucími ke mzdám.

 9. Kolegium sekce se shodlo na seznamu oprav/úprav v budově na příští rok.

 10. Prod. Sgall informoval o postupu přípravy reakreditace didaktického Ph.D. programu a nového bioinformatického Ph.D. programu.

 11. Bylo vydáno opatření ke zdravotním prohlídkám – bude možné jít ke svému praktikovi, se správnými formuláři, poplatky zaplatí fakulta nově z provozu. Tato prohlídka nahradí i prohlídku pro příležitostní řízení na služebních cestách.

 12. Výdaje služebních cest placené kartou před cestou je nutné platit služební kartou. Výdaje v průběhu cesty je možné platit i vlastní kartou.

 13. Proběhla diskuse k problémům s obsazováním cvičení. Současný stav je neudržitelný. První krok bude udělat centrální tabulku, kde budou cvičení, která je nutno obsadit.

 14. Ve finále soutěže IT SPY získal Matúš Goliaš 3. místo.

 15. Příští kolegium sekce bude 27. 1.

Zapsali: Nečaský, Sgall