Zápis z jednání Kolegia informatické sekce, rady Progresu a rady Cooperatia dne 21. října 2021

Přítomni: Barták, T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Nečaský, Sgall, Tůma, Vidová Hladká (od bodu 3)
Rada Progresu a Cooperatia: Bureš, Hladík, Hoksza, Kratochvíl, Lopatková, Nešetřil, Pecina, Petkevič (FF UK), Skopal
Omluveni: Čepek, Z. Dvořák, Hajič, Pokorný, Wilkie
 1. Návrh záměru Cooperatio byl jednomyslně schválen, dojde pouze k drobným začištěním a doladěním ohledně skupiny lingvistiky na FF UK.

 2. S ohledem na vládní a univerzitní metodiku hodnocení bude pro dělení odměn a provozních prostředků použito bodování s rozlišením časopisů dle kvartilů. Po diskusi bylo schváleno bodové hodnocení konferencí (A* 5, A 4, B 2, C 1) a časopisů (D1 5, Q1 4, Q2 3, Q3 2, Q4 1), pro 16 hlasů, 1 se zdržel. V ostatních kategoriích bude zachováno současné bodování.

 3. Kontrola zápisu z předchozího jednání kolegia sekce (16. 9.) - bez připomínek.

 4. Kolegium schválilo seznam akcí pro RSJ.

 5. Proděkan Sgall vyzval vedoucí ke kontrole (do)čerpání rozpočtů, zjm. u Progresů, a zaslání podkladů pro výpočet odměn z Progresu.

 6. Proděkan Sgall informoval o připravovaném programu Fulbrightova stipendia zaměřeném na know-how, jak propagovat vědu.

 7. S žádostmi o univerzitní postdoky jsme letos neuspěli.

 8. Při změnách procent úvazků u grantů je třeba také adekvátně změnit popisy práce.

 9. UK má nový mzdový předpis. Proděkan Sgall pošle tabulku, aby si vedoucí mohli zkontrolovat, zda mzdy na pracovišti spadají do nových intervalů. Nový předpis také mírně upravuje, za co se smějí dávat odměny.

 10. Proděkan Sgall upozornil na nutnost dodržování směrnice o maximální ceně ubytování na služebních cestách a pravidel pro platby kartami:
  - soukromé karty lze na cestách používat výjimečně, pro drobná vydání,
  - domácí platby (např. letenky) lze platit služební kartou,
  - pro platby služební kartou na cestách bude nutná žádanka (jedna na celou cestu).

 11. Pavilon IMPAKT se začal konečně používat a začaly se objevovat drobné problémy a požadavky k řešení:
  - SISAL dovybaví sborovnu několika (3) kusy PC, řezačkou a sešívačkou,
  - fakultní pošta mezi MS a IMPAKTem sice chodí, ale je třeba počítat s tím, že doručení může trvat dva cykly, protože se zásilky mohou vézt přes Karlov,
  - místnost N207 byla převedena do SISu a mohou ji rezervovat vedoucí pracovišť sekce (případně jimi pověření pracovníci s poznámkou v rezervaci, kdo ji schválil) a pracovníci sídlící v IMPAKTu.

 12. Proběhlo vyklizení dílny po D. Obdržálkovi, správa budov předala sekci dílnu v suterénu.

 13. Na web a propagaci stále hledáme případnou novou sílu, kol. Svoboda nicméně souhlasí s prodloužením svého angažmá na sekčním webu.

 14. V pátek 12. 11. je děkanský sportovní den, je zrušena výuka.

 15. Příští kolegium sekce bude 11. 11.

Zapsal: Forst