Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 20. května 2021

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma, Vidová Hladká
Host: Obdržálek (na bod 2), Čepek a Töpfer (na body 3 až 6)
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (15. 4.) - bez připomínek.

 2. Proběhla diskuse o investicích. Kolegium sekce dospělo k předběžné shodě.
  [Stalo se po kolegiu: upřesněný plán investic byl schválen per rollam.]

 3. Proběhla diskuse o změnách ve výuce učitelství. Kolegium schválilo předložené návrhy.

 4. Proběhla diskuse o zabezpečení vedení cvičení.

 5. Projekt VUSů se vydařil, je třeba ho vyhodnotit a doplnit personálně pro příští rok.

 6. Po zbytek semestru a zkouškového bude volnější režim přístupu do budov MFF. Nadále je nutné testování, na UK (Albertov) je ale možné i pro zahraniční studenty.

 7. Proběhla diskuse o rozpočtu, kolegium podpořilo nižší varianty rozpočtu, ale definitivní rozhodnutí padne až po definitivním rozpočtu fakulty.
  [Stalo se po kolegiu: definitivní sekční rozpočet byl schválen per rollam.]

 8. Soutěž monografií bude přesunuta na podzim a bude snížena její dotace.

 9. Jan Kratochvíl byl nominován do poroty soutěže Česká hlava.

 10. Proběhla grantová kontrola (Fink, Skopal), bez problémů.

 11. Stravenky skončí 30. 6., do té doby je třeba je definitivně vypořádat.

 12. Převody dovolených do příštího roku (10 dnů pro akademiky, 5 pro ostatní) jsou možné na základě písemné žádosti.

 13. O 365 bude zřízeno s doménou @matfyz.cuni.cz, poštu je třeba tam číst, anebo si ji přesměrovat – je pravděpodobné, že RUK bude tyto adresy používat.

 14. Fakulta provede revizi služebních telefonů – revize limitů, okruhu oprávněných osob a postupů. Služební číslo má být povinně uvedeno v Amoebě.

 15. Výběrová řízení k habilitacím mají uzávěrku 10. 6., VŘ na KDSS běží, VŘ na vedoucí jsou na programu jednání VR.

 16. Příští kolegium bude 24. 6., prezenčně v malé aule.

Zapsal: Forst