Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 15. dubna 2021

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma, Vidová Hladká
Host: Blanka Svobodová (na bod 8)
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (18. 3.) - bez připomínek.

 2. Do GAČR jsme podali 30 grantů, což je více než loni, ale odpovídá to tomu, že nám několik grantů letos končí. Aktuální problém spočívá v tom, že vzhledem k nejasnostem kolem účtování investic není možné plánovat nákupy věcí s cenou mezi čtyřiceti a osmdesáti tisíci.

 3. Kolegium sekce schválilo složení rady Cooperatia, koordinátorem bude proděkan Sgall, zástupcem kol. Bureš. Členové rady Barták, Čepek, Z. Dvořák, Hajič, Hladík, Hoksza, Koucký, Kratochvíl, Loebl, Nečaský, Nešetřil, Pecina, P. Tůma, Skopal, Wilkie.

 4. Kolegium sekce schválilo vypsání místa lektora na KDSS. Nadále běží VŘ na místo postdoka v rámci OPVVV.

 5. Kolegium souhlasí s kandidaturou dr. Jana Blažka (ÚTIA) do rady GAUK. Minulé kolegium schválilo návrhy na doc. Pavla Krále (ZČU) a Jiřího Švancaru (KTIML). Tato trojice kandidátů bude předložena VR MFF.

 6. Výše rozpočtu ještě není jasná, měl by se schvalovat na příštím jednání kolegia. Vedoucí připraví návrhy na investice (položky nad 40. tis. Kč). Na nákupy IT se připravuje nový DNS a současně rámcová smlouva.

 7. Kol. Tůma souhlasil, že obor Informatika - Softwarové systémy podstoupí pilotní hodnocení RUK.

 8. Na jednání byla pozvána nová tajemnice MFF ing. Blanka Svobodová, aby se seznámila se členy kolegia. Informovala kolegium o řadě novinek:
  - Chystá se reorganizace děkanátu, zejména OVZS, přijímají se noví lidé (právnička Ivana Vrbová, IT člověk na digitalizaci Jiří Skalický).
  - Ke 30. 6. končí stravenky.
  - Fakulta bude kupovat licenci O365, kterou bude možno využívat k poštovním i dalším službám (sdílení souborů, kalendáře…), součástí bude i instalace desktopových aplikací.

 9. Příští kolegium bude 20. 5.

Zapsal: Forst