Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 18. března 2021

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma, Vidová Hladká
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (11. 2.) - bez připomínek.

 2. Rozpočet UK bude mít zpoždění, jeho výše pro fakultu není jasná. Sekce se navíc letos budou muset podílet na celofakultních investicích, zejména jde o rekonstrukci klimatizace serverovny v Tróji, kde má sekce umístěnou techniku, a o zavedení klimatizace v místnosti s UPS vedle serverovny na MS. Kolegium sekce souhlasí s podílem na fakultních investicích odpovídající podílu ostatních sekcí. Kolegium také souhlasí s podílem sekce na rekonstrukci rotundy.

 3. Je třeba vypsat výběrové řízení na místo postdoka OPVVV jako náhradu za nenastoupivšího kandidáta. Vypisovaná pozice bude zahrnovat témata KSVI, KSI a KDSS. Kolegium také souhlasí s vypsáním docentského místa na KDSS namísto plánovaného místa na KSI.

 4. Výsledky GAUK pro nás jsou letos relativně příznivé. Na základě těchto výsledků a výsledků START je třeba od dubna je třeba patřičně upravit mzdy.

 5. Je třeba navrhnout nové kandidáty do rady GAUK. Kolegium sekce souhlasí s kandidaturou doc. Pavla Krále (ZČU) a Jiřího Švancary (KTIML).

 6. Blíží se interní uzávěrky soutěží PRIMUS (16. 4.) a GAČR (8. 4.), je třeba podpořit vhodné žadatele při přípravě projektů.

 7. Proběhla rozsáhlá diskuse ohledně sloučení a složení panelů GAČR.

 8. Proběhla diskuse o návrzích na ceny za publikace. Kolegium podporuje návrhy KSVI a ÚFAL.

 9. Proběhla rozsáhlá diskuse o programu Cooperatio. Připomínky k pravidlům je třeba poslat proděkanu Sgallovi do úterý 23. 3. Kolegium navrhuje jako koordinátora vědní oblasti informatika J. Sgalla; proběhla také předběžná diskuse o složení rady. Kolegium dále schválilo účast ve vědních oblastech Didaktika (Subject Specific Education Research), lingvistika a historie. Jako zástupce do rady didaktiky navrhujeme C. Broma, zástupce do rady vědních oblastí lingvistika a historie navrhne ÚFAL.

 10. Dochází k úpravám v podepisování DPP a DPČ pomocí spisové služby, proděkan Sgall k tomu pošle dopis.

 11. V Amoebě si zaměstnanci mohou sami volit svou adresu. Je třeba, aby splňovala podmínky GDPR (v současnosti buďto nějaká akademická adresa nebo O365).

 12. Fakulta zvažuje přistoupení k univerzitní dohodě o O365 licenci.

 13. Je třeba jmenovat komise SZZ pro nové Mgr. obory, detaily pošle doc. Töpfer.

 14. Pro problém předmětů se změněnými kredity mezi starou a novou akreditací bylo navrženo řešení, probíhá implementace.

 15. Na základě novely zákonů a studijních předpisů se standardní délka studia prodlužuje o půl roku za narušenou dobu studia v době pandemie, což u doktorských programů znamená výplatu stipendia o půl roku déle. Pro MFF to znamená náklady cca 5 mil. Kč ročně po dobu tří následujících let.

 16. Testování na covid v budově proběhlo v pořádku, bez pozitivních výsledků.

 17. Příští kolegium bude 15. 4.

Zapsal: Forst