Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 11. února 2021

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma, Vidová Hladká
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (17. 12.) - bez připomínek.

 2. Kolegium sekce schválilo vypsání výběrových řízení na vedoucí KSI a IÚUK, 2 x AP3 na KSI, 1 x AP3 na KAM a AVP2 na KSVI.

 3. Do konce března je třeba dodat podklady pro prodloužení smluv odborných asistentů.

 4. Proběhla obšírná diskuse o problémech distanční výuky.

 5. Proděkan Sgall vyzval k podávání návrhů na ceny Neuron. Kolegium schválilo návrh seniorské ceny.

 6. Do 10. 3. je třeba dodat podklady k výroční zprávě.

 7. Proděkan Sgall vyzval k hledání kandidátů na řešitele grantů ERC a dalších (PRIMUS, GAČR…). Zprávy grantů PRIMUS je třeba podat do 28. 2. Proběhla diskuse o sdílení know-how na podávání grantů.

 8. Je třeba informovat RSJ o revidovaných seznamech pořádaných akcí.

 9. Proděkan Sgall informoval o postupu přípravy nových programů cooperatio.

 10. Chystá se vyhlášení nového OP JAK, podrobnosti zatím neznáme.

 11. Proběhla diskuse o organizačních změnách v administraci po nástupu nové tajemnice, zejména o systému podepisování dokumentů. Tam, kde část podepisujících nemá možnost elektronického podpisu, bude třeba zachovat klasický podpis.

 12. Je třeba aktualizovat seznam držitelů fakultních kreditních karet a zajistit přístupové údaje dle nových postupů banky. Karty se nesmí používat na běžné nákupy.

 13. Adresa zaměstnance uvedená v Amoebě (a tím i na oficiálních kontaktech na webu) musí splňovat podmínky GDPR, zejména lze používat adresy v doménách *.mff.cuni.cz.

 14. Proděkan Sgall informoval o problémech s rozdílnými kreditovými dotacemi ve staré a nové akreditaci a o dosavadním postupu řešení tohoto přechodného problému.

 15. Proděkan Sgall požádal pracoviště o přehled výuky zajišťované studenty v letním semestru.

 16. DOD je plánovaný na úterý 23. listopadu v Tróji.

 17. Vedoucí pracovišť poukázali na nedostatky v úklidu, podněty předáme správě budov.

Zapsali: Forst, Sgall