Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 17. září 2020

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma
Host: Čepek, Kolman na bod 2
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (30. 7.) - bez připomínek.

 2. Proběhla diskuse o výuce v zimním semestru. O formě se rozhoduje, ale je třeba se připravit na různé varianty. Technika pro streamování se připravuje do všech učeben. Pro vyučující se připraví návody a zaškolení pro zájemce. Ochranné prostředky a dezinfekce se bude pořizovat částečně centrálně, částečně z provozu kateder. Proděkan Sgall vydal pokyn vedoucím, aby vyučující upravili podmínky zkoušek a zápočtů. Výuka pro DVPP se bude konat, ruší se U3V.

 3. Kolegium odsouhlasilo výši příplatků garantů magisterských programů dle nové akreditace na 4 tis. Kč. Pro garanta bakalářského programu kolegium schválilo navýšení příplatku z 5 tis. Kč na 8 tis. Kč. Pro garanty programů staré akreditace se snižuje příplatek na 2 tis. Kč, pro garanty oborů, kteří nejsou garanty dle nové akreditace, se příplatek stanovuje na 1 tis. Kč.

 4. Kolegium schválilo navýšení garance pro asistenty AP1 na 13 tis. Kč pro první ročník a 10 tis. Kč pro 2. až 4. ročník.

 5. Kolegium sekce odsouhlasilo vypsání konkurzu na vedoucího ÚFALu a pracovní pozice AP3 na ÚFAL, 2x AVP2 na IÚUK, AVP2 a AP2 na KSVI, AP2 na KTIML, plus AP2 na KDSS v jarním termínu poměrem 9 pro. Kolegium neodsouhlasilo vypsání místa na AP2 na KAM při hlasování 1 pro, 6 proti, 2 se zdrželi.

 6. Sekce podala návrh na cenu MŠMT z KAM.

 7. Do 10. 10. vedoucí dodají podklady pro spolupráci s RSJ.

 8. Rýsuje se dohoda s CETINem o využití jejich datového centra. Bude třeba tam přesunout část serverů z Malé Strany, abychom si uvolnili místo pro rekonstrukci chlazení a zálohování ve stávajících serverovnách.

 9. Pan děkan po jednání prod. Sgalla s pí Starostovou a zástupci SKAS podepsal dohodu s restaurací Profesní dům, která obsahuje i zvýšení cen obědů (125 Kč pro zaměstnance a doktorandy, 100 Kč pro bakalářské a magisterské studenty).

 10. Proděkan Sgall informoval o dalším průběhu hodnocení vědy, bude společné on-site jednání pro hodnocení UK a hodnocení RVVI.

 11. Další kolegium bude 15. 10. nebo 22. 10.

Zapsal: Forst