Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 28. května 2020

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (30. 4.) - bez připomínek.

 2. Kolegium sekce schválilo rozpočet investic poměrem (pro: 9). Rozpočet bude rozdělen na dvě etapy, jedna se realizuje hned, druhá ve druhé polovině roku, až bude jasné, že nedojde ke krácení rozpočtu.

 3. Rozjíždí se projekt START, bude v něm alokováno dost peněz a je třeba podat žádosti. Projekty jsou pro doktorandy, s povinným výjezdem na zahraniční pracoviště, a mají netriviální administrativu.

 4. Proděkan Sgall předal informace z OVZS. Řešitelé grantů GAČR mají povinnost sledovat hodnocení zpráv a po jejich zveřejnění hodnocení zpráv přeposlat na OVZS.

 5. Proběhla diskuse o hodnocení vědy na UK. Kolegium sekce je nespokojeno s nedostatečnými informacemi o postupu hodnocení a jeho vlivu na budoucí financování. Kolegium sekce odhlasovalo (pro: 9) návrh pověřit Martina Loebla jednáním s děkanem a proděkanem pro vědu, s cílem získat podrobnější informace a prezentovat je na příštím kolegiu sekce.

 6. Proběhla diskuse o dislokaci půdy. Kolegium sekce odhlasovalo předložený návrh poměrem 7 pro, 2 se zdrželi. V závěrečné diskusi se členové kolegia vyslovili kladně k myšlence vrátit se k diskusi po nabytí zkušeností z provozu nového pavilonu.

 7. Kolegium sekce souhlasí s případným rozšířením Dne firem pro informatiku na dva dny a do některých dalších prostor (4. p sever, rotunda…).

 8. Z důvodů přípravy změn ve mzdových tabulkách v souvislosti se zavedením konfinancovacích účtů proběhnou v červnu schůzky vedoucích s proděkanem Sgallem.

 9. Proděkan Sgall tlumočil kladnou odezvu na naše sekční webové stránky a vyjádřil poděkování za jejich přípravu. Je třeba pokračovat ve vývoji s větším personálním nasazením. Proděkan Sgall povede jednání s potenciální kandidátkou na posílení týmu.

 10. Pro IMPAKT bude vypsán konkurs na sekretářku na cca 0,5 úvazku.

 11. Kol. Tůma informoval o přípravě červnových SZZ, vše jde zatím podle plánu. Zářijové SZZ je třeba je uskutečnit nejdéle do poloviny měsíce, aby se absolventi mohli zapsat do dalšího semestru.

 12. Kolegium schválilo změnu garance předmětu Pravděpodobnost a statistika z KSI na IÚUK.

 13. Kol. Forst upozornil na nový problém s kabeláží v IMPAKTu, je podaná reklamace, čeká se na výsledek. Problém může způsobit zpoždění stěhování.

 14. Návrh informatické sekce na Hlávkovu cenu byl postoupen rektorátu. Ceny MŠMT byly pro tento rok zrušeny.

 15. 1. LF nabídla možnost testování na koronavirus Zvýhodněná cena pro studenty a zaměstnance UK je 1000 Kč. Viz https://uim.lf1.cuni.cz/koronavirus

 16. KAM se nabídla, že vyzkouší reálný provoz elektronické spisové služby.

Zapsal: Forst