Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 19. prosince 2019

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (14. 11.) - bez připomínek.

 2. Proděkan Sgall informoval o aktuální situaci s roční uzávěrkou projektů. Převody na kofinancovací účty bude HO dělat automaticky, ostatní na pokyn. Přeúčtování osobních nákladů je nutné zadávat po lidech.

 3. Proděkan Sgall upozornil na svoji nepřítomnost v době od 11. 1. do 4. 2., zastupovat bude doc. A. Kučera. Změny mezd, které mají platit od ledna, je třeba projednat včas.

 4. Konkursy na asistentská místa AP1 jsou vypsány s termínem 30. 1. Konkursy na postdoktorandy financované z OPVVV budou vypsány s termínem 28.2.

 5. Proděkan Sgall upozornil na termín na podání návrhů na cenu Hlávkovy nadace za publikaci vydanou v ČR v r. 2019 (15. 1.).

 6. Proděkan Sgall informoval o výsledcích GAČR. Uspěli jsme ve 4 z 11 návrhů standardních projektů a v 1 ze 2 mezinárodních.

 7. Proděkan Sgall informoval o pokračující přípravě nových projektů SVV. Po diskusi s řešiteli projektů navrhuje rozdělení projektů po katedrách namísto dřívějšího dělení podle studijních oborů. Kolegium tento návrh schválilo.

 8. Kol. Skopal předložil návrh na vytvoření fondu, z něhož by bylo možné financovat malé projekty sloužící k zapojení Bc. Studentů do výzkumu. Proběhla k tomu diskuse, ale kolegium zatím nerozhodlo, zda a jak tento návrh realizovat.

 9. Proděkan Sgall informoval o stavu nového pavilonu. Stavba byla převzata, ale vzápětí byl dodavatel vyzván k odstranění některých nedostatků. Předpoklad je, že by od března bylo možné začít stehování.

 10. Proděkan Sgall informoval o tom, že odchází paní Zimová (asi na konci ledna).

 11. Kol. Akash Ravi získal cenu pro zahraniční absolventy studia na UK.

 12. Další schůze kolegia je plánována na 13. 2.

Následovala společná schůze kolegia a Rady Progres Q48. V jejím rámci proběhlo seznámení s předpokládaným kandidátem na děkana doc. Rokytou. Diskuse se věnovala zejména informačním systémům a narůstající administrativní zátěži.
Zapsal: Forst