Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 23. května 2019

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma
Hosté: Hajič, Nešetřil, Pokorný (na body 2 a 3)
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (25. 4.) - bez připomínek.

 2. Kolegium sekce spolu s Radou Progresu diskutovalo výběr excelentních výsledků a shodlo se na počtech výsledků za jednotlivá pracoviště. U některých výsledků je třeba doplnit zdůvodnění.

 3. Kolegium sekce se shodlo na principech vypisování míst pro univerzitní i sekční postdoky.

 4. Kolegium sekce odsouhlasilo upravený návrh na přidělení investic.

 5. Proběhla diskuse o úpravách chodeb, aby je bylo možné lépe využívat pro krátkodobé schůzky různých skupin. V první fázi se připraví studie.

 6. Kolegium sekce odsouhlasilo návrh ÚFALu na cenu děkana za monografie.

 7. Proděkan Sgall vyzval vedoucí, aby doplnili informace o výzkumných tématech pro nový web do sdíleného dokumentu.

 8. Proděkan Sgall připomněl vedoucím, aby provedli úpravy mzdových tabulek pro nové pracovníky na pozicích AP1.

 9. Proděkan Sgall upozornil vedoucí, že nově nepůjde zpětně přeúčtovávat mzdy na projekty GAČR, takže je třeba od začátku čerpat mzdy projektů GAČR v dostatečné míře. U nových projektů bez kofinancovacích účtů je třeba dbát na to, aby kofinancování bylo kryté mzdami z progresu.

 10. Proděkan Sgall požádal vedoucí, aby připomněli příslušným pracovníkům účast na přijímacích zkouškách.

 11. Proděkan Sgall informoval, že příští JDIM bude 29. 1.

 12. Proděkan Sgall informoval o aktuální situaci časopisu Pokroky matematiky a fyziky a požádal o psaní informatických popularizačních článků.

Zapsal: Forst