Zápis z jednání Kolegia informatické sekce dne 25. dubna 2019

Přítomni: T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Tůma
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (4. 4.) - bez připomínek.

 2. Kolegium sekce jednomyslně schválilo rozpočet sekce na rok 2019 předložený proděkanem Sgallem. O investicích se bude jednat příště. Úpravy platů bude v následujícím období řešit proděkan Sgall s jednotlivými vedoucími.

 3. Kolegium sekce jednomyslně schválilo návrh na zvýšení garance výše mezd pro AP1 na 12 tisíc Kč pro 1. ročník a 8 tisíc Kč pro 2. až 4. ročník, a to s platností od 1. 5.

 4. Proděkan Sgall shrnul současný stav financování mezd AP1. Proběhla diskuse o možnostech industriálních projektů jako alternativního zdroje financování.

 5. Proděkan Sgall upozornil na blížící se termín SFG (15. 5.) a také připravovaný celouniverzitní projekt Gama.

 6. K naší Mgr. akreditaci přišly drobné připomínky z rektorátu, je třeba materiály urychleně doplnit a upravit.

 7. Počet přihlášek do Bc. programů mírně stoupl (10 %), do Mgr. naopak mírně klesl (20 %). Je třeba nahlásit na děkanát, kdo zabezpečí dozor u Mgr. přijímaček.

 8. Plán rektorátu ohledně převádění studentů do nových programů je následující: PhD. studenti se budou převádět během následujícího akademického roku, Bc. a Mgr. studenti zůstanou ve stávajících programech.

 9. Proděkan Sgall upozornil, že v docházkovém souboru se uvádí celá pracovní doba a ne pouze podíl práce pro OP VVV.

 10. Kol. Svoboda prezentoval aktuální stav sekčního webu, aktuální úkoly:
  - opravit údaje v Amoebě
  - zorganizovat další kolo focení
  - na google doc doplnit dokument s informacemi o katedrách
  - vytvořit iniciální vzor klíčových slov pro profesní zájmy zaměstnanců

 11. Kol. Forst prezentoval rodící se dohodu s firmou CETIN – namísto uvolnění místa zabraného jejich ústřednou se pokusíme dohodnout pronájem adekvátního prostoru v jejich centrech a deponovat tam část našich servrů. Kolegium vyslovilo s postupem souhlas.

Zapsal: Forst