Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 4. října 2018

Přítomni (bez titulů): T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, P. Tůma
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (6. 6.) - bez připomínek.

 2. Kolegium sekce se shodlo na vypsání konkurzů na místa docentů (KSVI, KAM), odborných asistentů (UFAL, KDSS, KTIML), akademického vědeckého pracovníka (UFAL) a lektora (KSVI). Uzávěrka VŘ na místa AP1 bude 10.12.

 3. Kolegium podpořilo návrh na prodloužení smluv kol. Buleje a Kofroně.

 4. Kolegium schválilo podání Bc. práce Štěpána Šimsy do soutěže o cenu rektora a práci Alexandra Kazdy do soutěže NF B. Bolzana.

 5. Proběhla diskuse o sponzoringu RSJ. Do týdne je třeba podat plán akcí, na než budeme žádat příspěvek. Cenu za nejlepší diplomovou práci kolegium navrhuje rozdělit v poměru 58:14 mezi Martina Mirbauera a Martina Polanku.

 6. Proděkan Sgall informoval o připravovaném školení ke GDPR, materiály ke školení budou dostupné i elektronicky. Proběhne rovněž školení k elektronickým žádankám.

 7. V diskusi o nabízeném kursu pedagogických dovedností projevili členové kolegia zájem o uspořádání intenzivního kursu v prostorách budovy např. během zkouškového období.

 8. Proděkan Sgall vyzval ke kontrole čerpání investic.

 9. Kol. Forst informoval o převzetí rekonstruovaných poslucháren. Existuje seznam nedodělků, které ale nebrání používání a odstraní se později. Rekonstrukce kateder ve velkých posluchárnách neproběhla, protože by se nestihl začátek semestru. Projekt se připraví v průběhu roku.

 10. Proděkan Sgall informoval o výměně oken v SW2 a vyzval k posouzení, zda se snížila hlučnost.

 11. Proběhla diskuse o sekčním webu. Pokud fakultní web nebude splňovat naše požadavky, přistoupíme k variantě udělat si sekční web mimo nové stránky fakulty.

Zapsal: Forst