Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 3. května 2018

Přítomni (bez titulů): T. Dvořák, Forst, Hnětynka, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal
Hosté (bez titulů): (na body 2 a 3) Čepek (na bod 5) Kolman
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (5. 4.) - bez připomínek.

 2. Kolegium sekce schválilo poměrem 9:0 nový model zaměstnávání PhD. studentů formou částečného úvazku na AP1 místo DPČ.

 3. Kolegium sekce schválilo poměrem 9:0 rozpočet na rok 2018. Dojde ke zvýšení mezd i funkčních příplatků. Konkrétní mzdové tabulky (v novém formátu) probere proděkan Sgall individuálně s jednotlivými vedoucími. Návrhy investic musí pracoviště předložit do 31. 5.

 4. Kolegium sekce doporučilo jako kandidáty na zpravodaje GAUK kolegy Fialu a Nerudu (za kol. Šámala).

 5. Proběhla diskuse o anglickém Mgr. studiu. Kolegium se shodlo na tom, že předběžně otevřeme všechny obory. Kolegium také schválilo funkční příplatek pro oborové poradce.

 6. Proběhla diskuse o vypsání místa pro hostujícího profesora; kolegium se shodlo na vypsání místa na KDSS.

 7. Proděkan Sgall informoval o výsledcích konkursů na vedoucí a nová místa.

 8. Proděkan Sgall informoval o postupu elektronizace Bc. a Mgr. státnic. Je potřeba vybrat obory, které novým systémem projdou už v červnu. Bylo dohodnuto v novém systému vyzkoušet všechny Bc. obory a Mgr. obory Umělá inteligence a Teoretická informatika.

 9. Proděkan Sgall vyzval vedoucí pracovišť, aby zvážili podání žádostí do soutěže Česká hlava a fondu Karla Urbánka.

 10. Novým garantem Mgr. programu byl jmenován kol. Bureš.

 11. Proděkan Sgall tlumočil nespokojenost s tím, že sekce nepropagovala témata PhD. na webu researchjobs.cz.

 12. Proděkan Sgall předal předběžnou informaci od SKAS o záměru snížit počet pracovních míst v laboratoři Rotunda a vytvoření respiria.

 13. Dne 9. 6. bude v rámci Muzejní noci otevřena Rotunda.

 14. Proděkan Sgall informoval o jmenování etické komise ve složení kol. Bičák, Hajičová a Jurečková.

 15. Příští kolegium bude 7. 6.

Zapsal: Forst