Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 25. ledna 2018

Přítomni (bez titulů): Bureš, T. Dvořák, Forst, Koucký, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Zavoral
  1. Proděkan Sgall vyzval k přípravě podkladů pro konkurzy na místa čtyř postdoktorandů z projektu Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy.

  2. Kolegium sekce schválilo záměr vypsat výběrová řízení na místa docentů (ÚFAL, KSVI), odborných asistentů (KDSS, KSI) a lektora (KTIML).

  3. Kolegium sekce rozhodlo, že o cenu děkana za reprezentaci a propagaci se bude ucházet skupina Algoritmické teorie her (KAM) a o cenu Bedřicha Hrozného projekt Československo 38-89.

  4. Proděkan Sgall vyzval pracoviště, která mají uložen nějaký materiál v trezorech, aby vybraly zástupce, který se bude podílet na identifikaci a úklidu tohoto materiálu. Kol. Forst zabezpečí organizaci úklidu.

  5. Proděkan Sgall informoval o možném souběhu rekonstrukce poslucháren a malování ve východním křídle a o výrazném omezení možnosti rezervace poslucháren během prázdnin.

  6. Příští měsíc bude třeba provést kompletní revizi mzdového zařazení pracovníků na technicko-hospodářských pozicích, tj. zejména sekretářek a pracovníků SISAL.

  7. Proděkan Sgall informoval, že na částečný úvazek nastoupí nová manažerka projektů, pí Starčevičová. Poté proběhla diskuse o organizaci těchto prací na sekci obecně.

  8. Proběhla diskuse o možnosti automatických oprav citací ve Scopusu a WoSu, ale bez jasného závěru, mj. pro nepřítomnost navrhovatele (kol. Skopal).

  9. Proběhla dlouhá diskuse o možnostech financování doktorandů. Proděkan Sgall má představu, že by se měla na sekci zavést větší koncepčnost a jednotnost.

Zapsal: Forst