Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 14. prosince 2017

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (23. 11.) - mírně upraven bod 9.

 2. Proděkan Čepek informoval o stavu projektů OP VVV. U projektů na postdoky bude třeba během ledna připravit konkurzy.

 3. Proděkan Čepek informoval o výsledcích našich žádostí o projekty GAČR. Tam, kde projekty uspěly, bude nutné s vedoucími pracovišť do začátku ledna projednat změny platových tabulek.

 4. Do posledního kola SFG se přihlásili za informatiku 4 studenti. Bylo by dobré se nadále pokoušet hledat širší využití SFG na sekci.

 5. Proběhla další diskuse o možnostech řešení sekční propagace, zjm. je potřeba nahradit kol. Děckého.

 6. Kolegium sekce se shodlo na tom, že by fakulta měla zahrnout úspěšné splnění Scio testů jako jednu z možných podmínek přijetí bez přijímacích zkoušek.

 7. Proděkan Čepek vyzval pracoviště, aby předložily návrhy na jarní konkursy už na lednovém kolegiu.

 8. Dynamický nákupní systém se fakultě zatím nepodařilo dostatečně připravit, zato byla vydána Směrnice děkana č. 13/2017, která upravuje limity pro „malá“ výběrová řízení, což by nám mělo výrazně zjednodušit postup v řadě případů.

 9. Proděkan Čepek informoval, že naše odvolání v kauze UNCE bude nejspíš neúspěšné.

 10. Proděkan Čepek informoval, že v Tróji jsou nové byty pro ubytování hostů. Ceny: 700 denně a 350 přistýlka, nebo 10/12 tisíc za měsíc (menší/větší byt). Zároveň se zdražují byty v Karlíně (z 500/250/10 tis. na 600/300/10 tis.)

 11. Do 27. 12. je třeba připravit návrh na cenu Donatio. Je třeba informovat prof. Nešetřila a poté vyplnit přihlášku, jejíž vzor pošle Terezka Pávková.

 12. Proděkan Čepek informoval o zvýšení příspěvku na stravování, od 1. 1. 2018 budou stravenky za 100 Kč.

 13. Dalším bodem programu bylo potvrzení závěrů schůze věnované nové Bc. akreditaci, která byla vložena do jednání kolegia. Jediným sporným bodem, o němž muselo kolegium sekce hlasovat, byl název specializace „Obecná informatika“. Hlasování skončilo výsledkem: 6 hlasů pro tento název, 1 proti a 2 členové kolegia se zdrželi.

Zapsal: Forst