Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 12. ledna 2017

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Loebl, Lopatková, Mrázová, Sgall, Yaghob
Host (bez titulů): Plášil (na první bod)
 1. Proděkan Čepek informoval o stavu podávání návrhů na řadu cen. Pro některé ceny (Hlávkova, A. Svobody, B. Hrozného) nebude sekce nominovat žádného kandidáta. O nově ustavené ceně Neuron informoval prof. Plášil, proběhla diskuse o tom, kteří pracovníci sekce by byli vhodnými kandidáty na tuto cenu.

 2. Proděkan Čepek upozornil na nadcházející setkání vedoucích pracovišť s panem děkanem.

 3. Naši kandidáti do panelů GAČRu podali své přihlášky, další návrhy sekce nepodává.

 4. Vedoucí pracovišť byli upozorněni na to, že od AR 2017/2018 se bude veškerá agenda SZZ (včetně sestavování komisí) vyřizovat přes SIS.

 5. Proběhla krátká diskuse o ORCID. Manuál pro pracovníky se zdá být nedokonalý, některé komplikované kroky nutné k sjednocení profilů nejsou v manuálu dostatečně podrobně vysvětleny.

 6. Vedoucí pracovišť budou mailem vyzvání k podání podkladů k VZ 2016.

 7. Fakulta hledá správce webu. Zdá se, že zveřejněný inzerát nebyl úplně šťastně formulovaný, takže z něj není úplně jasná přesná náplň práce.

 8. Proděkan Čepek informoval o stavu podzimního kola SFG - ze sekce bylo podáno 9 projektů. Je třeba se pokusit vymyslet témata už pro studenty 1. r. Bc studia, každé pracoviště dodá jedno téma do konce února.

 9. Proběhla diskuse o stravování v restauraci. Zdá se, že nově přijatý kuchař výrazně zvedl úroveň, takže vypovězení smlouvy asi není úplně aktuální. Kolegium by pouze uvítalo zlepšení nabídky vegetariánských jídel. Diskuse se také stočila na poskytování 10 Kč slevy, systém jejího přiznávání není optimální.

 10. Proděkan Čepek informoval o financování projektů SVV. Celkový objem peněz za MFF bude letos plánován ve stejné výši jako v loňském roce, dojde ovšem k přepočítání poměru financí mezi sekcemi podle počtů doktorandů v 1. až 5. ročníku (současný stav je F 257, I 99 a M 71). K přepočítání poměru financí dle stejného klíče dojde i mezi našimi sekčními projekty, které budou (letos prvně) plánovány nikoli jako jednoleté ale jako tříleté.

 11. Na cenu Donatio bude letos za MFF navržen prof. Zdeněk Němeček.

 12. Vedoucí pracovišť by měli sledovat web OZVS, aby nám neunikaly důležité termíny a informace.

 13. Proděkan Čepek informoval o dopisu zaslaném prorektorovi Konvalinkovi ohledně nevhodného složení univerzitní komise pro posuzování vědy pro přírodovědní, matematické a informatické obory.

Zapsal: Forst