Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 8. prosince 2016

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Hladká, Klazar, Mrázová, Sgall, Zavoral
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (3. 11.). Bez připomínek.

  2. GAČR podávání zpráv - interní termín pro průběžné zprávy GAČR je 10. 1. a pro závěrečné 24. 1. Vedoucí pracovišť upozorní řešitele na svých pracovištích.

  3. Update mzdových tabulek kvůli ukončeným a začínajícím grantům – proděkan Čepek naplánuje schůzky s vedoucími pracovišť.

  4. Předběžné výsledky soutěže PRIMUS: k financování doporučeno 25 projektů, z toho MFF 6 (PřF 8!!!, ostatní fakulty 11 projektů na 15 fakult, ještě 2. LF a PF mají po dvou projektech, pak už po jednom, FF má 0!!!). Komise pro přírodní vědy, matematiku a informatiku, která projekty v našich oborech posuzovala, má toto oborové složení: 5x fyzika, 1x fyzikální chemie, 2x chemie, 1x biochemie, 5x biologie, 1x matematika, 1x informatika, což naprosto neodpovídá velikosti jednotlivých sekcí a důležitosti jednotlivých oborů. Měli bychom protestovat.

  5. Školení VERSO bude 13. 12. v 17:00 v M1. Co nejširší účast je žádoucí.

  6. Připravují se výběrová řízení na nákup materiálu (zejména HW).

  7. Stavební akce – kolegium sekce se domluvilo, že další opravy parket a malování pracoven proběhne po křídlech (v roce 2017 západní a v roce 2018 východní).

  8. Pan děkan navrhuje nové složení VR MFF (návrh ještě musí projít senátem) v poměrech F-11, M-8, I-8 (místo 25 nyní 27). Naši interní zástupci ve VR se nemění, u externích dojde k mírným personálním změnám.

  9. Kol. Forst informoval o problému naplňování kapacity WiFi sítě a IP adres v síti Eduroam. Zaměstnanci by se měli přednostně připojovat přes katedrální sítě a nová zařízení by měla být kupována taková, aby uměla pracovat i v pásmu 5 GHz, a zařízení, která pracují v obou, je vhodné přepínat na tuto frekvenci.

Zapsal: Čepek