Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 14. dubna 2016

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Lopatková, Mrázová, Skopal
Host (bez titulů): Brom
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (17. 3.). Bez připomínek.

  2. Kolegium sekce schválilo návrh sekčního rozpočtu předloženého proděkanem Čepkem. S návrhem korespondenčně souhlasili i nepřítomní vedoucí pracovišť (Forst, Loebl, Sgall).

  3. Kol. Brom a informoval o novém způsobu organizování DoD a JDI. Bylo by vhodné, aby každé pracoviště na těchto akcích zajišťovalo alespoň jeden stánek. V oblasti propagačních aktivit bude pro příští AR nutné nalézt náhradu za kol. Děckého (pokud odjede na postdoc, což se zdá pravděpodobné). Předběžný plán: firemní seminář převezme kol. Bureš (nebo někoho zajistí), správu partnerského programu převezme kol. Nečaský a kol. Bureš (zde bude ale moci kol. Děcký významně pomáhat vzdáleně), úkoly při koordinaci DoD a JDI převezmou kol. Brom, Holan a Hoffmannová.

  4. Bude potřeba najít nového správce pro Codex - kol. Kruliš to dělá řadu let a v rámci rotace povinností by se této práce rád zbavil (toto je úkol pro vedoucí KSI, KSVI a KDSS).

  5. Nákup knih do knihovny: publikace sloužící pro výuku je možné kupovat ze sekčních prostředků, ale každý takový titul musí schválit sekční zástupce pro knihovnu (kterým je nyní prof. Pokorný).

  6. Kolegium sekce se usneslo, že právo rezervace seminární místnosti S 510 bude rozšířeno také na zástupce vedoucích pracovišť a na tajemníky pracovišť.

  7. Vedoucí pracovišť byli vyzváni ke shromáždění požadavků na podložky (případně malé koberce) pod kolečkové židle v pracovnách.

  8. Kolegium sekce schválilo nominace do Rady GAUK: P. Ježka nahradí P. Parízek a M. Lopatkovou nahradí V. Kuboň.

  9. Proděkan Čepek bude ve dnech 18. - 29. 4. čerpat dovolenou. Pro vyřizování běžné agendy ho po tuto dobu zastoupí doc. A. Kučera.

Zapsal: Čepek