Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 11. února 2016

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Valtr
 1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (3.12.). Bez připomínek.

 2. Proděkan Čepek informoval o tom, že kolegium děkana přijalo změnu pravidla pro doporučování grantů GAUK tak, jak byla navržena na minulém jednání kolegia sekce, tj. posun o rok (v 5. roč. lze podávat jednoleté projekty, atp.).

 3. Nová doktorská „Karolinka“ byla vydána, ještě bude třeba dokončit rekonstrukce RDSO.

 4. Postup prodlužování smluv OA a AVP dohodnutý na setkání vedoucích pracovišť s panem děkanem se u nás týká kol. Jelínka a Obdržálka. Formuláře je třeba zpracovat do konce dubna.

 5. Proděkan Čepek informoval o problematice kamerového systému.

 6. Výzva na excelentní týmy byla vyhlášena 8.2. První kolo má uzávěrku v červnu, druhé kolo pro ty, co postoupí, bude v únoru 2017. Během jara bude nutné se tomu intenzivně věnovat.

 7. Děkanský sportovní den bude v úterý 8.11. a DoD ve středu 23.11.

 8. Proděkan Čepek tlumočil žádost vedoucí KJP, aby veškeré žádosti o překlady procházely přes ni, nikoli přímo na jednotlivé pracovníky KJP.

 9. Témata disertací (nikoliv anotace) je třeba zadávat do SISu, jakmile je školitel se studentem dohodnutý, tj. dříve než student podá přihlášku. Týká se i externích školitelů (zejména tedy z AV ČR), které je potřeba informovat.

 10. V rámci smlouvy s Vodafone by měly začít přicházet SIM karty pro vedoucí pracovišť. Bylo by dobré zjistit více informací, např. o možnosti přenosu čísla.

 11. Proděkan Čepek připomněl mail ohledně dodávání podkladů pro VZ.

 12. Vedoucí pracovišť byli vyzváni, aby na akce Dny H2020 na UK (23.-25.2.) a Visiting Fellowship Programmes vyslali ty pracovníky svého pracoviště, kteří mají potenciál se o evropské granty ucházet.

 13. Proděkan Čepek informoval o změně přístupu k malování a broušení parket ve 4. patře. Brousit se bude pouze lokálně, typicky pod koly kolečkových židlí, kam se navíc budou hromadně dokupovat podložky pro snížení oděru parket. Proděkan Čepek žádá vedoucí pracovišť, aby mu do konce března dodali počet podložek, které jejich pracoviště požaduje.

 14. Proděkan Čepek vysvětlil postup pro účtování kofinancování mezd u letošních grantů GAČR.
  Doplnění zápisu ze dne 15.2.2016: Popsaný postup už neplatí, věc bude třeba ještě dolaďovat s HO. Proděkan Čepek postup vysvětlí individuálně těm vedoucím pracovišť, kterých se to týká.

 15. Proděkan Čepek vyzval vedoucí ke spolupráci při získávání podkladů pro sběr excelentních výsledků.
  Doplnění zápisu ze dne 15.2.2016: Popsaný postup už neplatí, nové pokyny zaslal proděkan Čepek mailem.

 16. Vedoucí pracovišť byli vyzvání k dodání návrhů na jarní konkurzy elektronicky (celému kolegiu sekce) nejpozději do 15. 3. Návrhy budou prodiskutovány na příštím kolegiu sekce.

 17. Kolegium sekce vyjádřilo názor, že personální oddělení je poddimezované a přetížené, což vede ke vzniku chyb v nastavení mezd.

 18. Kolegium sekce opětovně požaduje zavedení modulu v SIS, který by umožnil sekretářkám pracovišť zadávat docházku a vytvářet plány dovolených elektronicky.

 19. Další kolegium sekce je naplánováno na čtvrtek 17.3. na 8:30.

Zapsal: Forst