Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 21. května 2015

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal, Valtr
Hosté (bez titulů): Martin Vlach (proděkan pro propagaci), Děcký
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (23.4.).

  2. V rámci opravy střechy došlo k zatečení vody a poškození malby na stropech některých pracoven ve 4. patře. Situace bude řešena s firmou Metrostav na příštím kontrolním dnu.

  3. Den otevřených dveří se letos bude konat v Kongresovém centru. Hlavní přednáška letos připadá informatické sekci. Kolega Děcký osloví Cyrila Broma, zda by jeho skupina nebyla ochotná připravit přednášku o počítačových hrách

  4. Proběhla obsáhlá diskuse o fakultním webu. Je plánována poslední fáze rekonstrukce webu, kdy bude současný statický web na bázi jednotlivých neprovázaných HTML stránek nahrazen modernějšími technologiemi. Vzhledem k tomu, že při použití content management systému je nepraktické od sebe striktně oddělovat správu obsahu od technické správy webu, doporučuje kolegium informatické sekce, aby i technická správa webu přešla po jeho rekonstrukci pod OMK.

  5. Po dobu, kdy bude statický web ještě v provozu a obsah je tedy plněn tak, že informace jsou ručně přepisovány do HTML formátu, potřebuje OMK pomoc s touto činností. Proděkan Vlach požádal vedoucí pracovišť na informatické sekci o pomoc se sehnáním studenta, který by mohl na OMK s touto ryze technickou činností vypomáhat.

Zapsal: Čepek