Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 23. dubna 2015

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Koutský, Lopatková, Mrázová, Skopal, Valtr
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání (26.3.).

  2. Kolegium sekce schválilo rozpočet na rok 2015.

  3. Proběhla diskuse o výběru hlavní přednášky na dopoledním programu DoD. Kolegium se nakonec shodlo, že by bylo dobré charakter jejího zaměření ještě projednat s propagačním oddělením. Zástupci propagačního oddělení budou pozváni na příští jednání kolegia sekce.

  4. Proběhla diskuse o vypisování návrhů na fakultní post-doc pozice. Kolegium se shodlo, že každé pracoviště připraví (do 4. 5. 10:00) návrh jednoho tématu. Současně kolegium doporučuje, aby se formulace stran odměny odvíjela od výše nástupního platu na pozici Assistant Professor.

  5. Vedoucí některých pracovišť nedodali ve stanoveném termínu požadované dokumenty pro nové členy Oborové rady GAUK (kol. Hokszu a Ježka; kol. Pilát a Šámal mají dokumenty v pořádku). Chybějící dokumenty je třeba neprodleně dodat.

  6. Bylo vypsáno jarní kolo Studentských fakultních grantů. Přidání jarního termínu si vyžádala naše sekce, takže by bylo žádoucí vypsat několik témat. Z diskuse sice vyplynula omezená použitelnost díky zákazu použití vypsaného tématu v Bc. nebo diplomové práci příslušného řešitele, nicméně pro různé podpůrné implementační nebo publikační práce by se mohla vhodná témata najít.

  7. Proděkan Čepek informoval o soutěžích o ceny Josefa Hlávky (pro nejlepší studenty a absolventy) a MŠMT (pro vynikající studenty a absolventy a za mimořádné činy studentů). Bližší informace byly rozeslány emailem. Nominace je možné posílat na studijní oddělení do 18.5. respektive 11.5.

  8. Další kolegium sekce je naplánováno na čtvrtek 21.5.

Zapsal: Forst