Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 6. listopadu 2014

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, T. Dvořák, Forst, Hajič, Sgall, Skopal, Valtr
 1. Kontrola zápisů ze dvou předchozích jednání. Proděkan Čepek prodloužil o 14 dní termín pro nahlášení učitelů, kteří učí na jiných fakultách/školách v rámci mezifakultních dohod, informoval, že při komunikaci s OVZS opravdu stačí potvrzení sekčního proděkana a vedoucího pracoviště e-mailem, a požádal doc. T. Dvořáka, aby připravil dopis panu děkanovi s žádostí o přejmenování KSVI.

 2. Kolegium sekce schválilo návrhy na investice z jednotlivých pracovišť, s výjimkou položek, které byly předkladateli označeny jako volitelné.

 3. Kolegium sekce schválilo seznam kandidátů na doplnění zástupců v panelech GAČR (bez titulů):
  - Panel 103: Skopal pokračuje, Hnětynka a Pokorný
  - Panel 201: Nešetřil pokračuje, Pultr
  - Panel 202: Loebl pokračuje, Koucký, Zd. Dvořák, Barták, Holubová, (Bureš)
  - Panel 406: Lopatková pokračuje, Kuboň.

 4. Proděkan Čepek vyzval vedoucí k předložení podkladů pro výpočet odměn ze zdroje 04-PRVOUK do 20.11. Podrobnější instrukce zašle e-mailem.

 5. Proběhla diskuse o zamykání velkých poslucháren (S3, S4, S5, S8 a S9) a kolegium sekce se shodlo, že by během dne (od 8:00 do 18:00, v pátek do 12:00) měly zůstat odemčené. Ráno odemčení zajistí SB, večer učebnu normálně zamkne vyučující a SB pouze při obchůzce dveře zkontroluje.

 6. Kol. Forst upozornil, aby vedoucí různých projektů, jejichž součástí je umístění počítačů spravovaných třetí stranou do sítě MFF, lépe smluvně zabezpečili dohled nad takovou správou, aby bylo možné v případě napadení počítače okamžitě zasáhnout a nepoškozovat prestiž fakulty následky škodlivého chování napadeného počítače. Pokud adekvátní reakce správců nebude dostatečně rychlá, správa sítě takový počítač odpojí bez ohledu na dopad na funkčnost služeb poskytovaných tímto strojem.

 7. Proděkan Čepek vyzve Správu budov k lepší kontrole, zda jsou v učebnách křídy a fixy v dostatečném počtu. Požádá též o to, aby byly k dispozici i barevné křídy a fixy, aby si je vyučující nemuseli na výuku nosit sami.

 8. Příští zasedání kolegia sekce bude 4.12.

Zapsal: Forst