Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 22. září 2014

Přítomni (bez titulů): Bureš, Čepek, Dvořák, Forst, Klazar, Lopatková, Mrázová, Sgall, Skopal
 1. Proděkan Čepek přivítal nové vedoucí pracovišť.

 2. Proděkan Čepek vyzval vedoucí, aby do konce října zjistili, kteří učitelé na jejich pracovištích učí na jiných fakultách/školách v rámci mezifakultních dohod (nikoli DPČ nebo DPP), a tuto evidenci (kódy příslušných předmětů) dodali proděkanu Čepkovi a v kopii Katce Košnářové, aby tyto případy mohly být zahrnuty do statistik vytíženosti.

 3. Proděkan Čepek vyzval vedoucí, aby do 10. 10. podali návrh(y) na mimořádnou cenu rektora (viz http://www.cuni.cz/UK-383.html).

 4. Proděkan Čepek informoval o požadavku OVZS, aby pracovníci podávali své návrhy a žádosti s explicitním souhlasem vedoucího pracoviště resp. sekčního proděkana. Kolegium se shodlo, že požadavek lze interpretovat tak, že emailový souhlas stačí, nicméně proděkan Čepek ještě ověří, zda tato interpretace odpovídá i pohledu OVZS.

 5. Proděkan Čepek informoval o snaze vedení sjednotit názvy pracovišť, a změnit tak všechny „kabinety“ na „katedry“. U nás se to dotkne KSVI, kol. Dvořák ještě při té příležitosti zváží, zda změna názvu nebude rozsáhlejší.

 6. Proděkan Čepek vyzval katedry k předložení návrhů na čerpání investic, jednat se o nich bude na příštím zasedání.

 7. Kol. Lopatková požádala o vyvolání aktivit směřujících k řešení některých problémů studia PGS v angličtině. Zejména jde o to, zda by bylo možné odpustit studentům školné (na žádost pracoviště), případně vyplácet doktorandské stipendium stejně jako studentům v českém programu.

 8. Kol. Lopatková požádala, aby pracovníci měli (v SISu) přístup k podrobnému výpočtu vyúčtování svých cestovních příkazů. Vhodná by byla rovněž notifikace mailem, že stanovená částka byla poslána na účet zaměstnance.

 9. Kol. Lopatková požádala, aby školení řidičů bylo organizováno nikoliv ob rok, ale každý rok (dvakrát) a do rotace budov, kde se koná, byla zahrnuta i Malá Strana.

 10. Z řad členů kolegia zazněly různé stížnosti na chod Malostranské budovy:
  1) v některé dny pach z kuchyně Profesního domu zamořuje celou budovu (zejména hlavní schodiště); 2) pokud prší, tak paní vrátná kouří přímo v hlavním vchodu do budovy.

Zapsal: Forst