Zápis z jednání Kolegia informatiky dne 29. května 2014

Přítomni (bez titulů): Barták, Čepek, Forst, Lopatková, Sgall, Skopal, Töpfer, Tůma, Valtr
Host: Kratochvíl
  1. Kontrola zápisu z předchozího jednání. Zápis byl schválen ve znění, k němuž dospěla shoda mailové diskuse.

  2. Kolegium sekce schválilo předložené návrhy na udělení titulu hostujcí profesor (W. Binder, P. Hell, P. Ossona de Mendez, P. Pančoška, V. Rödl).

  3. Kolegium sekce schválilo návrh proděkana Čepka na sjednocení funkčních příplatků a návrh plánu odměn.

  4. Proběhla další diskuse o restauraci Profesní dům. Kolegium sekce se usneslo, že by bylo vhodné současnou restauraci nahradit zařízením typu univerzitní kafeterie, která umožní stravování i studentům za přiměřené ceny a bude mít celodenní otevírací dobu.

  5. Proběhla diskuse o hodnocení excelentních výsledků. Pokyny ani strategie, jaké návrhy předkládat, nejsou příliš jasné. Vedoucí pracovišť předloží do 2.6. večer návrhy na 3 až 5 (celých) výsledků se stručným zdůvodněním, proděkan Čepek udělá kompilaci tak, by kolegium děkana mělo nějaký základ, následující týden se vybrané návrhy dopracují.

  6. Kol. Forst předložil možnosti dovybavení dalších učeben projektory. V S1 se jako nejlepší zdá umístění na zadní stěnu a vybavení projektoru teleobjektivem, v S6 a S7 půjde použít prostor za falešnými dveřmi jako skříň na potřebnou techniku. Celkový rozpočet bude cca 250 tis. Kč.

Zapsal: Forst